Raspored konsultacija mart-april 2018.

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

март – април   2018.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

Уколико дође до померања термина  промене ће бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик  и књижевн.

Марија, Нинослава, Бранислава

21.3.2018. у 14.00/ каб 17

2.

Енглески језик

Петровић Оливера

Влајков Мила

20.3.2018. у 11.35/  библиотека

3.

Историја

 Малићевић Шућро

22.3.2018. у 10.35/ библиотека

4.

Социологија

Манић Александра

22.3.2018. у 9.50/ библиотека

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

22.3.2018. у 9.50/ библиотека

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

Петком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

12.

Математика 1-2. разред

Јовановић Драгана

21.3.2018. у 14.00/ каб 20

13.

Математика 3-4. разред

Јовановић Драгана

21.3.2018. у 14.00/ каб 20

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

19.3.2018. у 10.40/ каб 21

15.

Физика

 Поп Крстић Милорад

19.3.2018. у 12.30/ библиотека и 22.3.2018. у 11.30/ библиотека

16.

Хемија

Ћирић Драгана

 

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

 

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

 

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

 

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Практична настава – електротехника

 

Минковић, Јовановић

По договору

 

2

ОТО мотори

 

Здравковић Мића

По договору

 

3

Програмирање (2. р. ЕТР)

 

Вацић Саша

21.3.2018. 10.30

Каб 27

4

Примена рачунара у електротехници

 

Божић Милан

договор

 

5

Основе електротехнике

 

Славковић Бобан

22.3.2018. u 9.50h/

Каб 27

 

САОБРАЋАЈ

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

 

 

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

 

 

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

20.3.2018. у 14.00

каб 15

4.

– Психологија и етика учесника у саобраћају

– Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

Четвртком и петком

 у 12.00

библиотека

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

20.3.2018. у 14.00

каб 15

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

19.3.2018. у 13.15

каб 1 или 11

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

 

 

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

20.3.2018. у 14.00

каб 15

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

20.3.2018. у 14.00

каб 15

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

20.3.2018. у 14.00

каб 15

16.

Практична настава

3.  разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

 

Поповић Предраг

20.3.2018. у 14.00

каб 15

18.

Практична настава

 4. разред

 

Николић Владимир

 

 

19.

Специјалистички испит:

– Практична настава

 

Николић Владимир

20.3.2018. у 13.15

каб 1 или 11

20.

Специјалистички испит:

– Безбедност друмског саоб.

 

Маринковић Драгана

20.3.2018. у 14.00

каб 15

21

Специјалистички испит:

– Возила

 

Јанковић Бојан

20.3.2018. у 14.00

каб 15

22

Специјалистички испит:

– Прописи о безб. саобраћаја

 

Поповић Предраг

20.3.2018. у 14.00

каб 15

23

Специјалистички испит:

– Методика и теорија обуке в.

 

Поповић Предраг

 

 

24

Специјалистички испит:

Одбрана спец. испита Б кат.

 

Николић Владимир

19.3.2018. у 13.15

каб 1 или 11

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

21.3.2018. 10.30

Каб 27

26

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

19.3.2018. у 13.15

каб 1 или 11

27

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

20.3.2018. у 14.00

каб 15

 

МАШИНСТВО

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Вељковић Весна

 

 

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

22.3.2018. у 14.00

Каб 2

4

Техничко цртање – за подручје рада – саобраћај

 

Живковић Радмила 

 

 

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада – машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

22.3.2018. у 14.00

Каб 4

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

 

 

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија обраде

 

Манчић Станка

 

 

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила 

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

22.3.2018. у 14.00

Каб 4

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић Дарко

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

 

 

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

 

 

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

 

 

19

– Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

 

 

20

Контрола квалитета

 

Јовановић Јасмина

22.3.2018. у 14.00

Каб 2