Raspored konsultacija septembar-oktobar 2018

Распоред консултација за ванредне ученике

у октобарском испитном року 2018/2019.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

Уколико дође до померања  неког термина промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик  и књижевн.

Марија, Нинослава, Бранислава (1. разред)

24.9.2018 у 10.35/ библиотека

2.

Енглески језик , Француски језик

Петровић Оливера

(1. разред)

25.9.201

8. у 10.35/  каб 18

3.

Историја

 Малићевић Шућро

 

4.

Социологија

Манић Александра

 

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

 

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

Петком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

12.

     

13.

Математика

Јовановић Драгана

 

14.

Веронаука

Панчић Мирослав

 

15.

Физика

 Поп Крстић Милорад

 

16.

Хемија

Ћирић Драгана

27.9.2018. u 11.00h/ каб 41

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

25.09.2018. у 14.00/ каб 1

Договор о даљем току консулт.

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

 

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

 

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

 

 

2

Програмабилни логички конт

 

Антић Драган

Средом у 13.00

Каб 43

3

Мехатронски системи

 

Стојковић Небојша

Петком у 10.35

Каб 41

 

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

25.09.2018. у 14.00

каб 1

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

 

 

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

 

 

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

 

 

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

 

 

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

 

 

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

 

 

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

 

 

16.

Практична настава

3.  разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

 

 

 

 

18.

Практична настава

 4. разред

 

 

 

 

19.

Специјалистички испити:

– Безбедност друмског саобраћаја

 

Маринковић Драгана

25.09.2018. у 14.00

каб 1

20.

Специјалистички испити:

– Психологија и етика

 

Ранчић Жана

Радним даном

 пре подне

 

21

Специјалистички испити:

– Возила

 

Јанковић Бојан

25.09.2018. у 14.00

каб 1

22

Специјалистички испити:

– Прописи о безбедности саобраћаја

 

Поповић Предраг

24.09.2018. у 13.00

каб 12

23

Одбрана специјалистичког испита

 

Николић Владимир

24.09.2018. у 14.00

Каб 1

24

Пословање саобраћајних предузећа

 

Марковић Наташа

 

 

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

26

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

24.09.2018. у 14.00

Каб 1

27

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

25.09.2018. у 14.00

каб 1

 

МАШИНСТВО

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Јовановић Јасмина

27.9.2018. у 11.40

Каб 10

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

 

 

4

Техничко цртање – за подручје рада – саобраћај

 

Живковић Радмила 

 

 

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада – машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

27.9.2018. у 12.15

Каб 4

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија обраде

 

Манчић Станка

 

 

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила 

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

 

 

12

Пројектовање технолошких система

 

Вељковић Весна

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

Средом у 13.10

По договору

Каб 31

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Практична настава  3.р

 

Живковић Радмила 

27.9.2018. у 10.30

Каб 12

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

 

 

19

– Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

 

 

20

Контрола квалитета

 

Вељковић Весна

25.9.2018. у 13.10

Каб 41