Raspored vanrednih ispita – oktobar 2018.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у октобарском испитном року 2018/2019.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

22.10.2018.  у 12.30/ каб. 44

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

18.10.2018. у 10.40 / библиотека

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Филозофија

1. Спасић Јелана

22.10.2018. у 9.35/ библиотека

2. Ђурић Јовица

3.  Ранчић Сања

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

         25.10.2018. у 12.25/ каб 41

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

         18.10.2018 у 11.40/ каб 44.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

23.10.2018. у 11.30 / ф. сала

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

24.10.2018. у 13.10/ каб. 4

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Ликовна Култура

Панчић Мирослав

19.10.2018. у 13.10/ каб. 41

Ђорђевић Богдан

Николић Славољуб

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

23.10.2018. у 12.20/ каб. 1

Ђорђевић Ивана

Ранчић Сања

          

10

Социологија

1. Ранчић Сања

25.10.2018. у 10.40/ библиотека

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Николић Владимир

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

3. Живковић Радмила

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Јанковић Бојан

23.10.2018. у 14.00

Каб. 1

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Ранчић Сања

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

5.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

 

 

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

18.10.2018. у 14.00

Каб. 1

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

 

8.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

9.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

10.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

11.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

18.10.2018. у 14.00 (1.раз.)

23.10.2018. у 14.00 (3.раз.)

Каб. 1

12

Практична настава

 – возачи 1. разред

КС5

 

 

 

13.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

14.

Специјалистички испити:

-Методика и теорија вожње

– Безбедност друм. саобр.

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

23.10.2018. у 14.00

Каб. 1

15.

Специјалистички испити:

-Возила

-Прописи о безедности друм саобраћаја.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

18.10.2018. у 14.00

Каб. 1

16.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2

Ранчић Жана

23.10.2018. у 10.40

библиотека

17.

Одбрана специјалистичког испита

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

23.10.2018. у 14.00

Каб. 1

18.

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

19

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

18.10.2018. у 14.00

Каб. 1

20

Терет са интегралним транс.

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

21

Терет у саобр. и механизација прет.

КС 1

Маринковић Драгана

18.10.2018. у 14.00

Каб. 1

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Технологија материјала

КM 3

Манчић Станка

25.10.2018. у 14.00

Каб. 41

2

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 3

Манчић Станка

18.10.2018. у 14.00

Каб. 41

3

Технолошки поступци

КM 3

Јовановић Јасмина

18.10.2018. у 13.15

Каб. 41

4

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

КM 3

Живковић Радмила

18.10.2018. у 11.40

Каб. 41

5

Практична настава 3. разред

КM 3

Живковић Радмила

25.10.2018. у 14.00

Каб. 41

6

Пројектовање технолошких система

КМ5

Божић, Пејчић, Алексић

По договору,

одбрана рада  17.10.2018. у 13.15

Каб 31

7

Рачунари у машинству

КМ2

Вељковић Весна

22.10.2018. у 13.10

Каб. 13

8

Организација рада

КМ 2

Јовановић Јасмина

18.10.2018. у 13.15

Каб. 41

9

-Контрола квалитета

КМ 2

Вељковић Весна

22.10.2018. у 13.10

Каб. 13

мехатроника

Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА

 

Антић Драган

 

 

Мехатронски системи

КЕ2

Стојковић Небојша

24.10.2018. у 13.00

Каб. 43

Тестирање и дијаг мех. Сис.

 

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

 

 

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

17.10.2018. у 13.00

Каб. 43

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски Д.