Raspored konsultacija МАЈ-ЈUN 2016

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

МАЈ – ЈУН   2016.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

За августовски испитни рок нису предвеђене консултације.

Ученици који планирају полагање испита у августу морају у јунском року да преузму литературу од предметних наставника.

                                                                                                                                        за додатне информације>  vanredni@tsp.edu.rs

 


 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик и књижевн. Петровић Бранислава, Тошић Нина 23.5.2016 у 12.20 / каб 18
2. Енглески језик Петровић Оливера 3. 4.Раз. 24.5.2016. у 12.20 / kaб 19
Стојановић Бојана 1. и 2. раз.  
3. Историја Малићевић Шућро 23.5.2016 у 14.00 / каб 16
4. Социологија Васиљковић Родољуб 23.5.2016. у 10.35 / каб. 21
8. Устав и права грађана Васиљковић Родољуб 23.5.2016. у 10.35 / каб. 21
9. Филозофија Спасић Јелана По договору
10.

– Економика и орг. предузећа

– Предузетништво

Марковић Наташа 26.5.2016. у 12.00 / каб 15
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 23.5.2016. у 11.30 / каб 5
13. Математика 4. разред Јовановић Драгана 23.5.2016. у 10.35 / каб 20
14. Увод у анализу Свиларов Братислав 23.5.2016. у 14.00 / каб 29
15. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 27.5.2016. у 9.35 / библиотека
16. Физика Мадић Србислав 24.5.2016. у 11.30 / каб
17. Хемија Ћирић Драгана 24.5.2016. u 14.00h / каб14
18. Биологија Маринковић Ивана 24.5.2016. u 12.25h / каб14
19 Физичко васпитање Ставел Милан По договору
20 Грађанско в. 2.- 4. разред Ђурић Јовица  
21 Руски језик Џигал Фехим По договору

            

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

(+ мехатроника)

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1 Завршни испит 3. степен   Минковић, Јовановић По договору  
2

-Практична настава 2. Разред

-Електрични и ел. системи

  Вацић Саша 27.5.2016. у 10.40 Каб 11
3 Електроника, Системи..   Антић Драган 25.5.2016 у 13.15 Каб 44
4 Основи аутоматике- текстилство   Митић Словенка 26.5.2016 у 14.00 Каб 11

 

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан 26.5.2016. у 14.00 Каб 14
2

Мотори и Моторна возила

3. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Николић Владимир 24.5.2016. у 11.30 Каб. 39
3 Психологија и етика учесника у саобраћају   Костић Наташа 27.5.2016. у 14.00 Каб 15
4 Регулисање саобраћаја   Савић Милутин 24.5.2016. у 14.00 Каб. 15
5 Безбедност саобраћаја   Савић Милутин 24.5.2016. у 14.00 Каб. 15
6 Организација превоза   Николић Владимир 24.5.2016. у 11.30 Каб. 39
7 Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 26.5.2016. у 14.00 Каб 14
8 Шпедиција   Јанковић Бојан 26.5.2016. у 14.00 Каб 14
9

Економика и организација саобраћаја,

Пословање саоб. Предуз.

  Марковић Наташа 26.5.2016 у 12.00 Каб 15
10

Практична настава

3. разред возачи

  Поповић Предраг 25.5.2016. у 13.10 Каб 39
11

Практична настава

1. и 2. разред техничари д.с.

  Поповић Предраг 25.5.2016. у 13.10 Каб 39
12

Практична настава

4. разред

  Савић Милутин 24.5.2016. у 14.00 Каб. 15
13 Специјалистички испити   Савић Милутин 24.5.2016. у 14.00 Каб. 15
14 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша 27.5.2016. у 10.40 Каб 11
15 Завршни, матурски испит   Савић Милутин 24.5.2016. у 14.00 Каб. 15
16 Терет у саобр. и мех. Птер   Јанковић Бојан 26.5.2016. у 14.00 Каб 14

 

ТЕКСТИЛСТВО

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика Кабинет
1. Технологија конфекције   Спасић Радмила, Николић Славко Радним даном пре подне библиотека
2. Завршни испит – конфекционар кројач   Спасић Радмила, Николић Славко Радним даном пре подне библиотека
3 Пракса конфекције   Николић Славко Радним даном пре подне  
4 Испитивање текстила   Спасић Радмила, Радним даном пре подне библиотека
5 Основи аутоматике- текстилство   Митић Словенка 26.5.2016 у 14.00 Каб 11

 

МАШИНСТВО

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1

-Технолошки поступци

– Машински материјали

  Станковић Марија 26.5.2016. у 12.25 каб 4
2 Испитивање машинских конструкција   Јовановић Јасмина 27.5.2016. у 13.10 Каб. 2
3 Техничко цртање са нцрт.   Јовановић Јасмина 27.5.2016. у 13.10 Каб. 2
4 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна 27.5.2016. у 14.00  
5 Пројектовање технолошких система  

Алексић Војислав,

Божић Дарко,

Пејчић Братислав

договор  
6 Програмирање за комп. управљане машине   Калаџиски Саша

Петком

пре подне

Каб 10
7 Практична настава   Голубовић Борисав

Уторком

пре подне

Машинска