Raspored polaganja vozačkog ispita u aprilu

                                                                       Datum polaganja:                                    Rok za prijavu:

Praktični ispit                                    08.04.2015                                     26.03.2015

Teorijski ispit                                     22.04.2015                                     07.04.2015

Teorijski ili praktični                         30.04.2015                                   17.04.2015

(zavisi od interes. kandidata)