Raspored vanrednih ispita – april 2015.

 

Распоред ванредних испита у априлском року 2015.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом)

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Манић Марија 20.4.2015. у 14.00/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Божић Бранислава
2.

Енглески језик

Француски језик

1. Ђорђевић Ивана 21.4.2015. у 14.00/ каб. 12
2. Влајков Мила
3. Јовановић Сања
3. Историја 1. Малићевић Шућро 24.4.2015. у 11.30 / библиотека
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана

17.4.2015. у 13.15/ каб. 21

2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана  
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана

17.4.2015. у 10.40/библиотека

2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10.

Математика

 3. разред

Крстић Добрила 20.4.2015. у 14.00/ каб. 6
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
11.

Математика

 4. разред

Крстић Добрила 20.4.2015. у 14.00/ каб. 6
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
12. Економика и орг. пред. 1.Марковић Наташа  
2. Спасић Радмила
3. Сотиров Снежана
13. Физика 1. Мадић Срба 17.4.2015. у 11.25 / каб. 8
2. Игњатовић Мирјан
3. Славковић Бобан
14. Хемија 1.Ћирић Драгана 16.4.2015. у 14.00 / каб. 14
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
15.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана  
2. Костић Јадранка
3. Малићевић Шућро
16. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица 22.4.2015.. у 13.10/ каб 21
Николић Славољуб
Ранчић Жана
17. Православни катихизис Панчић Мирослав 22.4.2015. у 11.30/ библиотека.
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
18. Физичко васпитање Ставел Милан 30.4.2015. у 13.15 / ф. сала
Миланов Милан
Манчић Марко
19. Грађанско в. 2. 3. и 4. разред Ђурић Јовица

17.4.2015. у 14.00/ каб.12

Спасић Радмила
Васиљковић Родољуб

             

САОБРАЋАЈ

 

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Ранчић Жана 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Цветковић – Пешић
2. Савић Милутин 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Савић Милутин 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1 Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3.разред) КС 1 Николић Владимир 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
2 Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред) КС 6 Пешић Радомир 28.4.2015. у 1400 Каб 4
3 Регулисање саобраћаја 4.р КС1 Савић Милутин 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
4

Регулисање саобраћаја

– матурски испит

КС1 Савић Милутин 30.4.2015. у 14.00 Каб. 15
5 Безбедност саобраћаја КС 1 Савић Милутин 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
6

Организација превоза

4. разред

КС 1 Николић Владимир 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
7 Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан 30.4.2015. у 14.00 Каб. 15
8 Шпедиција КС1 Јанковић Бојан 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
9

Практична настава

      Техн. друмског с. 2. разред

       Возачи 1. разред

КС5 Поповић Пеђа 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
10

Практична настава

      Техн. друмског с. 3. разред

       Возачи 3. разред

КС5

Поповић Пеђа,

Николић Владимир

23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
11

Практична настава

      Техн. друмског с. 4. разред

КС1 Савић Милутин 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
12 Завршни испит КС1 Савић Милутин 30.4.2015. у 14.00 Каб. 15
13 Терет у саобр. и механизација претовара КС 1 Јанковић Бојан 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
14 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
15 Економика и орг. саобраћаја Пословање саобр. предузећа, КС 4 Марковић Наташа 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
16

Превоз путника и робе

 3.р возачи

КС 1 Јанковић Бојан 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
17 Транспортно право и шпед. КС 1 Јанковић Бојан 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
18 Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан 23.4.2015. у 14.00 Каб. 15
19 Саобраћајна инфраструктура КС 1 Јанковић Бојан 16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
20 Одбрана специјалистичког  испита – допуна категорије КС 1

Николић В.

Савић М.

30.4.2015. у 14.00 Каб. 15
21 Специјалистички испити КС 1

Николић В.

Савић М.

16.4.2015. у 14.00 Каб. 15
23.4.2015. у 14.00
30.4.2015. у 14.00

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Миливојевић Аца 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић – Стокковић 3. Митић Словена

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Основе електротехнике КЕ 2 Славковић Бобан 23.4.2015. у 14.00  Каб. 8
2 Ел. инсталације 2.р КЕ 2 Митић Словенка 23.4.2015. у 14.00  Каб. 8
3 Електроника КЕ 1 Антић Драган 22.4.2015. у 13.15 Каб. 43
4 Примена рачунара у електротехници КЕ 4

Стојковић Небојша

Вацић С.  Миливојевић А.

29.4.2015. у 13.15 Каб. 13
6 Практична настава – електротех. аутоматике 2.р КЕ 4

Вацић Саша

Стојковић Н, Миливојевић А

29.4.2015. у 13.15 Каб. 13

 

 

електротехника и машинство

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Програмирање

 – техничар мехатронике

КЕ4

Вацић Саша

Стојковић Н, Миливојевић А.

29.4.2015. у 13.15 Каб. 13
2 Електромашинска припрема – блок – техничар мехатронике  

Божић Милан

Славковић Б. Ташков М.

21.4.2015. у 9.40 Каб. 44
3

Електроника

техничар мехатронике

КЕ 2

Митић Словенка

Славковић Б. Игњатовић М.

23.4.2015. у 14.00  Каб. 8
4

Машински елементи

техничар мехатронике

КM 2 Јовановић Јасмина 24.4.2015. у 13.15 Каб. 12
5

Хидрауличке и пнеум. Комп.

 – техничар мехатронике

КM 1 Пешић Радомир 28.4.2015. у 1400 Каб 4
6

Техничка механика са механизмима

 – техничар мехатронике

КM 2 Живковић Радмила 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
 

Механика 1

 –– техничар мехатронике

КM 2 Манчић Станка 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12

 

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Испитна комисија     КТ 1
1. Спасић Радмила
2. Николић Славољуб
3. Костић Јадранка

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

-Конструкција и моделовање одеће

-Пракса из конструкције одеће

КТ 1 Спасић Радмила 22.4.2015. у 10.00 библиотека
2

-Савремено одевање

-Испитивање текстила

КТ 1 Спасић Радмила 29.4.2015. у 10.00 библиотека

 

 

МАШИНСТВО

 

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Цветковић Витомир 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Алексовски Дејан

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Механика 1 КM 2 Манчић Станка 16.4.2015. у 13.15 Каб 12
2 Механика 2 КM 2 Живковић Радмила   Каб. 12
3 Техничка механика КM 2 Живковић Радмила   Каб. 12
4 Техничка механика са механизмима – мехатр. КM 2 Живковић Радмила 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
5

Технологија обраде

-машински техничар

КM 2 Живковић Радмила 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
6 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
7 Технологија обраде 3. степен КM 1 Цветковић Вита    
8

Машински елементи

– сви профили 4. степена

КM 2 Јовановић Јасмина 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
9

Машински елементи

– сви профили 3. степена

КM 1 Цветковић Вита 21.4.2015. у 1400 Каб. 4
10 Контрола квалитета КM 1 Цветковић Вита 21.4.2015. у 1400 Каб. 4
11 Моделирање машинских ел. и конструкција КM 3 Вељковић Весна 24.4.2015. у 13.15 Каб. 10
12 Основе комп. графике КM 3 Вељковић Весна   Каб. 10
13 Програмирање за компј. управљане машин. КM 3 Калаџиски Саша 24.4.2015. у 13.15 Каб. 10
14 Организација рада   Цветковић Вита 21.4.2015. у 1400 Каб. 4
15 Рачунари у машинству КM 3 Вељковић Весна 24.4.2015. у 13.15 Каб. 10
16 Практична настава- машинство КM 1 Голубовић Бора 28.4.2015. у 1100 Маш. радионица
17 Завршни испит – машинбравар КM 1 Голубовић Бора

28.4.2015. у 1100

одбрана рада у 14.00

Маш. радионица
18 Техн. Образ. Проф. инсталатер КM 1

Пешић Радомир

Цветковић Вита

28.4.2015. у 1400 Каб 4
19 Техн. Образ. Проф. аутомеханичар КM 1

Пешић Радомир

Цветковић Вита

28.4.2015. у 1400 Каб 4
20

Техничко цртање

(техн. друм. возила, возачи)

КМ 1 Пешић Радомир   Каб. 4
21

Техничко цртање са нацртном геометријом

(текстилство ,машинство)

КM 2 Јовановић Јасмина 16.4.2015. у 13.15 Каб. 12
22   Технологија за комп. управљане машине  

Вељковић В.

Живковић Радмила

16.4.2015. у 13.15   договор Каб. 12
23 Технологија материјала КM 1 Цветковић Вита   Каб. 4
24 Аутоматизација производње и флекс  производни сист. КM 2 Манчић Станка   Каб. 4
25 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка 24.4.2015. у 13.15 Каб. 12
26 Основи машинства- возачи КM 2 Манчић Станка   Каб 3