Raspored vanrednih ispita – april 2018.

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у априлском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

18.4.2018.  у 11.35/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана

19.4.2018. у 10.00 / библиотека

2. Влајков Мила

3. Петровић Оливера

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

27.4.2018. у 10.40 / библиотека

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

27.4.2018. у 9.50 / библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

20.4.2018. у 9.30 / библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

10.

Математика

Валчић Владимир

30.4.2018. у 11.35/ каб. _

Крстић Добрила

Маноилов Славољуб

12.

Географија

Маринковић Ивана

 

Костић Јадранка

Ћирић Драгана

13.

Предузетништво /  Економика и орг. Саобр.

1.Марковић Наташа

24.4.2018. у 14.00/ каб. 15

2. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

14.

Физика

1. Митић Словенка

     20.4.2018. у 11.40 /каб 27

2. Поп Крстић Милорад

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

        

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија

1.Ћирић Драгана

 

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

17.

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

18

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

19

Музичка уметност

Николић Дејан

 

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

20

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

    

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Терет у саобр. и механизација претовара.

КС 1

Маринковић Драгана

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

9.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

10.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

11.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

13.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

15.

Практична настава

 -техничари 4. разред

КС1

Николић В

 

 

16.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

17.

Специјалистички испити:

– Прописи о безб. саобраћаја

КС 2

Поповић , Јанковић, Маринковић

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

18.

Специјалистички испити:

-Безбедност друм. саобр.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

19.

Специјалистички испити:

-Практична настава.

-Методика и теорија вожње

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

20

Специјалистички испити:

– Возила

КС 1

Николић, Јанковић, Маринковић

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

21

Одбрана специјалистичког испита А, Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

24.4.2018. у 14.00

Каб. 15

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

18.4.2018. у 10.35

Каб. 27

23

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

24

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

17.4.2018. у 14.00

Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2

Живковић Радмила

26.4.2018. у 14.00

Каб 2

2

Термодинамика и термотехника

КM 2

Манчић Станка

19.4.2018. у 14.00

Каб 2

3

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 2

Манчић Станка

 

 

4

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

5

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

 

 

6

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

7

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

 

 

8

Аутоматизација и роботика

КM 2

Манчић Станка

 

 

9

Технологија образовног профила – 3. степен

КМ1

Станковић Марија

Голубовић Бора

 

 

10

Технолошки поступци

 

Голубовић

Живковић

Јовановић

27.4.2018. у 13.10

Каб 2

11

Машински елементи

КM 2

Јовановић Јасмина

26.4.2018. у 14.00

Каб 2

12

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

 

Живковић Радмила

 

 

13

Контрола квалитета- изборни

Контрола квалитета

КM 2

Јовановић Јасмина

19.4.2018. у 14.00- матурски

26.4.2018. у 14.00 – 3. разред

Каб 2

14

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2

Живковић Радмила

 

 

15

Пројектовање технолошких система

КМ5

Божић, Пејчић, Алексић

 

 

16

Мотори и моторна возила ТДС 4.разред

КМ1

 

 

 

17

Испитивање маш. констр.

КM 2

Јовановић Јасмина

 

 

18

Практична настава

КM 4

Голубовић Бора

 

 

19

Отпорност материјала

КM 2

Манчић Станка

19.4.2018. у 14.00

Каб 2

20

Програмирање за комп. управ. машине

КМ 3

Калаџиски Саша

 

 

21

Компјутерска графика

КМ 3

Вељковић Весна

18.4.2018. у 13.15

или по договору

Каб. 10

22

Конструкција алата и прибора

КМ 3

Вељковић Весна

 

 

23

Организација рада

КМ 3

Станковић Марија

 

 

24

-Основе конструисања

-Рачунари у машинству

КМ 3

Вељковић Весна

 

 

25

Технологија за компјутерски управљане машине

КМ 3

Живковић Радмила Вељковић Весна

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Ћирић Бојан

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Бјелопавлић Дарко

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

-Примена рачунара у електротехници

 

Божић Милан

Ташков, Игњатовић

17.4.2018. у 13.10

 

2

– Електричне инсталације и уређаји

– Практична настава

КЕ5

Минковић, Јовановић, Митић

По договору

 

3

Основе електротехнике

КЕ2

Митић Словенка

Славковић Бобан

16.4.2018. у 10.35

Каб. 27

4

Програмирање – 2.р ЕТР

КЕ 4

Вацић Саша

18.4.2018. у 10.35

Каб. 27

5

ОТО мотори

 

Здравковић Мића, Вацић, Бјелопавлић

По договору