Raspored konsultacija maj-jun 2018

 

Распоред консултација за ванредне ученике

у јунском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

ВАЖНО:

–  Ванредни ученици који планирају да полажу испите у августовском испитном року морају благовремено да обезбеде литературу и обаве потребне консултације најкасније до 20. јуна 2018. године. Годишњим планом нису предвиђене консултације за августовски испитни рок. Пријава испита за августовски рок је искључиво 17. августа и накнадне пријаве неће бити прихваћене због планираних активности поводом завршетка школске године.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик  и књижевн.

Марија, Нинослава, Бранислава

23.5.2018. у 11.35/ каб 17

2.

Енглески језик

Петровић Оливера

Влајков Мила

24.5.2018. у 10.40/  kab 27

3.

Историја

 Малићевић Шућро

25.5.2018. у 10.35/ kab 27

4.

Социологија

Манић Александра

 

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

 

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

По договору

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

12.

Математика 1-2. разред

Јовановић Драгана

22.5.2018. у 10.40/ каб 27

13.

Математика 3-4. разред

Јовановић Драгана

22.5.2018. у 10.40/ каб 27

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

 

15.

Физика

 Поп Крстић Милорад

21.5.2018. у 12.30/ каб 27 и 24.5.2018. у 11.30/ каб 27

16.

Хемија

Ћирић Драгана

 

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

22.5.2018. у 10.40/ библиотека

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

 

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

 

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

 

 

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

 

 

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

 

 

4.

– Психологија и етика учесника у саобраћају (инст)

– Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

Четвртком и петком

 у 12.00

библиотека

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

 

каб 15

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 22.5.2018. у 14.00

 каб 15

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

 21.5.2018. у 13.10

 каб 15

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

 21.5.2018. у 10.40

 каб 15

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

21.5.2018. у 10.35

каб 15

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

 

 

16.

Практична настава

3.  разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

 

Поповић Предраг

 

 

18.

Практична настава

 4. разред

 

Николић Владимир

 

 

19.

Специјалистички испит:

– Практична настава

 

Николић Владимир

21.5.2018. у 13.10

каб 15

20.

Специјалистички испит:

– Безбедност друмског саоб.

 

Маринковић Драгана

 

 

21

Специјалистички испит:

– Возила

 

Јанковић Бојан

 

 

22

Специјалистички испит:

– Прописи о безб. саобраћаја

 

Поповић Предраг

 

 

23

Специјалистички испит:

– Методика и теорија обуке в.

 

Поповић Предраг

21.5.2018. 13.00

Каб 27

24

Специјалистички испит:

Одбрана спец. испита Б кат.

 

Николић Владимир

 

 

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

26

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

21.5.2018. у 13.10

каб 15

27

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

21.5.2018. у 10.35

каб 15

 

МАШИНСТВО

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Вељковић Весна

 

 

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

 

 

4

Техничко цртање – за подручје рада – саобраћај

 

Живковић Радмила 

 

 

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада – машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

 

 

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија обраде

 

Манчић Станка

 

 

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила 

21.5.2018. 8.50 или 23.5.2018. у 9.50

Каб 27

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

 

 

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић Дарко

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

 

 

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

 

 

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

 

 

19

– Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

 

 

20

Контрола квалитета

 

Јовановић Јасмина