Raspored vanrednih ispita – avgust 2018.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у августовском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Терет у саобр. и механизација претовара.

КС 1

Маринковић Драгана

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

Специјалистички испити:

– Психологија и етика учесника у саобраћају

КС 2

Ранчић Жана

21.8.2018. у 10.00

Библиотека

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

9.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

10.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

21.8.2018. у 10.00

Каб. 15

11.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

13.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

 

 

15.

Практична настава

 -техничари 4. разред

КС1

Николић В

 

 

16.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

17.

Специјалистички испити:

– Прописи о безб. саобраћаја

КС 2

Поповић , Јанковић, Маринковић

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

18.

Специјалистички испити:

– Методика и теорија вожње.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

21.8.2018. у 10.00

Каб. 15

19.

Специјалистички испити:

-Практична настава

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

20

Специјалистички испити:

– Возила

КС 1

Николић, Јанковић, Маринковић

 

 

21

Одбрана специјалистичког испита  Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

28.8.2018. у 10.00

Каб. 15

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Машински елементи

КM 2

Јовановић Јасмина

21.8.2018. у 10.00

Каб 2

 

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

28.8.2018. у 12.00

Каб 2

 

Технологија материјала

КM 2

Манчић Станка

28.8.2018. у 12.00

Каб 2

мехатроника

Роботија

КМ 5

Миодраг Мијалковић

 

 

Ел. погон и опрема у мехатр.

КЕ2

Игњaтовић Мирјан

 

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

КM 2

Бјелопавлић Дарко, Игњатовић, Минковић

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски, Петровић, Калаџиски