Raspored vanrednih ispita – decembar 2016.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у децембарском испитном року 2016/2017.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.„>vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 13.12.2016. у 13.15/ библиотека
2. Тошић Нинослава
3. Петровић Бранислава
2.

Енглески језик

Француски језик

1. Стојановић Бојана

Енглески језик

14.12.2016. у 11.30 / библиотека

Француски језик 16.12.2016. у 14.00 / библиотека

2. Влајков Мила
3. Петровић Оливера
3. Историја 1. Малићевић Шућро 16.12.2016. у 12.25 / библиотека
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана 16.12.2016. у 14.00 / каб. 21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 16.12.2016. у 14.00 / каб. 21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10. Математика Јовановић Драгана

Писмени део

23.12.2016. у 10.00/ каб. 5

Крстић Добрила
Маноилов Славољуб
12. Географија Маринковић Ивана 15.12.2016 у 14.00/ каб. 16
Костић Јадранка
Ћирић Драгана
13. -Економика и орг. предузећа/саобраћаја 1.Марковић Наташа 16.12.2016 у 13.15/ каб. 14
2. Маринковић драгана
3. Поповић Предраг
14. Физика 1. Митић Словенка 22.12.2016. у 14.00 / каб. 8
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
15 Хемија 1.Ћирић Драгана 15.12.2016 у 10.40/ библиотека
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
16 Биологија 1.Ћирић Драгана 15.12.2016 у 10.40/ библиотека
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
17. Физичко васпитање Ставел Милан
Миланов Милан
Андоновић Александар
18 Веронаука Панчић Мирослав 22.12.2016. у 8.50/ библиотека
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
19 Грађанско васпитање 1.разред Алексић Радица 14.12.2016. у 13.10 / каб 21
Димитријевић Братислав
Николић Славољуб

          

18 Увод у анализу Свиларов Братислав 12.12.2016. у 10.40/ каб. 28
Валчић Владимир
Маноилов Славољуб

  

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Николић Владимир 1. Костић Наташа 1. Сотиров Драган
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг
3. Поповић Предраг 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Станковић Марија
2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан 22.12.2016. у 14.00 Каб. 15
2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4 Марковић Наташа 16.12.2016. у 14.00 Каб. 15
3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Пешић Радомир,

Станковић Марија

4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Костић Наташа
7. Регулисање саобраћаја КС1

Николић Владимир

8. Безбедност саобраћаја КС 1 Јанковић , Николић 22.12.2016. у 14.00 Каб. 15
9. Организација превоза КС 1

Николић Владимир

16.12.2016. у 14.00 Каб. 15
10. Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан
11. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан
13. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан 16.12.2016. у 14.00 Каб. 15
14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

-техничари 1. 2

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

16.12.2016. у 14.00 Каб. 15
15.

Практична настава

– техничари 3. и 4. разред

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

22.12.2016. у 14.00 Каб. 15
16.

Практична настава

– возачи 3. разред

КС 3 Сотиров Драган

17.

Специјалистички испити:

КС1
Николић Владимир
18. Одбрана специјалистичког испита Б кат. КС 1 Николић Владимир
19. Електрични и електронски уређаји на возилу КЕ 4 Вацић Саша  21.12.2016. у 14.00    Kab 9
20 Завршни, матурски испит КС1 Николић, Јанковић
21 Терет са интегралним транс. КС 1 Јанковић Бојан
22 Терет у саобр. и механизација прет. КС 1 Јанковић Бојан
23 Транспортно право и шпед. КС 1 Јанковић Бојан
24 Превоз путника и робе КС 1 Николић Владимир
25 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 22.12.2016. у 14.00 Каб. 15

МАШИНСТВО,

+ МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Петровић Миљан 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Пејчић Братислав

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2 Живковић Радмила 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
2 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка
3 Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи КM 2 Манчић Станка 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
4 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка
5 Технологија обраде КM 2 Манчић Станка Каб 2
6 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка Каб 2
7 Механика 1 КM 2 Манчић Станка 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
8 Аутоматизација и роботика КM 2 Манчић Станка 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
9 Технологија образовног профила – 3. степен КМ1

Станковић Марија

Голубовић Бора

12.12.2016. у 14.00 Машинска радионица
10 Технолошки поступци КM 1 Станковић Марија 12.12.2016. у 14.00 Машинска радионица
11 Техничко цртање КM 2

Јовановић Јасмина

Живковић Радмила

15.12.2016. у 13.15 Каб 2
12 Машински елементи КM 2 Јовановић Јасмина 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
13

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2 Живковић Радмила
14 Пројектовање технолошких система КМ5 Божић, Пејчић, Алексић
15 Мотори и моторна возила ТДС 4.разред КМ1 Пешић Радомир
16 Испитивање маш. констр. КM 2 Јовановић Јасмина
17 Практична настава КM 4 Голубовић Бора

12.12.2016.

Практични део у 11.00

Одбрана у 14.00

Машинска радионица
18 Отпорност материјала КM 2 Манчић Станка 15.12.2016. у 13.15 Каб 2
19 Програмирање за комп. управ. машине КМ 3 Калаџиски Саша 16.12.2016. у 14.00 договор Каб. 10
20 Моделирање маш. ел. и констр. КМ 3 Вељковић Весна 16.12.2016. у 14.00 Каб. 10
21 Конструкција алата и прибора КМ 3 Вељковић Весна 16.12.2016. у 14.00 Каб. 10
22 Основе компјутерске графике КМ 3 Вељковић Весна Каб. 10
23

-Основе конструисања

-Рачунари у машинству

КМ 3 Вељковић Весна 16.12.2016. у 14.00 Каб. 10
24 Технологија за компјутерски управљане машине КМ 3 Живковић Радмила Вељковић Весна Каб 9
мехатроника Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА КМ 5 Антић Драган
Ел. погон и опрема у мехатр. КЕ2 Игњстовић Мирјан
Тестирање и дијаг мех. Сис. КM 2 Бјелопавлић Дарко
Електромашинска припрема 2. разред – блок КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

16.12.2016. у 11.30 Каб 39
Системи управљања у мехатроници КЕ 1 Антић Драган
Програмабилни логички контролери КЕ 1 Антић Драган
Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.  

Петровић Миљан, Станковић, Голубовић

12.12.2016. у 14.00 Машинска радионица

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Ћирић Бојан 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Бјелопавлић Дарко 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић Мирјан 3. Митић Словена

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 – Електричне машине КЕ2 Славковић Бобан 23.12.2016. у 10.40 Каб 7
2 Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском – Електротехн. за електронику на возилима  
3 Практична настава – електромонтер КЕ 5 Јовановић Драган 12.12.2016. у 10.00 Каб 46
4 Електрични и електронски уређаји КЕ 4 Вацић Саша 21.12.2016. у 14.00 Каб 9
5 Рачунарска графика и мултимедија KE 3 Благојевић Бобан 21.12.2016. у 14.00 Каб 9