Raspored konsultacija novembar-decembar 2017.

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

новембар – децембар   2017.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

 

Уколико дође до померања термина  промене ће бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик и књижевн.

Марија, Нинослава, Бранислава

22.11.2017 у 14.00/ каб 17

2.

Енглески језик , Француски језик

Петровић Оливера

22.11.2017. у 12.25/ библиотека

3.

Историја

Малићевић Шућро

21.11.2017. у 14.00/ каб. 16

4.

Социологија

Манић Александра

23.11.2017. у 9.50/ библиотека

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

23.11.2017. у 9.50/ библиотека

9.

Филозофија

Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

Петком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

24.11.2017. у 13.10/ каб. 1

12.

Математика 1-2. разред

Јовановић Драгана

22.11.2017. у 14.00/ каб 20

13.

Математика 3-4. разред

Јовановић Драгана

22.11.2017. у 14.00/ каб 20

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

20.11.2017. у 10.40/ каб 21

15.

Физика

Поп Крстић Милорад

20.11.2017. у 12.30/ библиотека и 28.9.2017. у 11.30/ библиотека

16.

Хемија

Ћирић Драгана

23.11.2017. u 11.30h/ библ

17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

21.11.2017. у 10.40/ библиот

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

21.11.2017. у 14.00/ каб 21

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

20.11.2017. У 14.00/ каб 4

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

21.11.2017. у 14.00 каб 15

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

 

 

2

Основе електротехнике

 

Славковић Бобан

23.11.2017. u 9.50h/ библ

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

каб 15

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

21.11.2017. у 14.00

каб 15

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

21.11.2017. у 14.00

каб 15

4.

– Психологија и етика учесника у саобраћају

– Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

Четвртком и петком

у 12.00

библиотека

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

каб 15

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

21.11.2017. у 14.00

каб 15

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

20.11.2017. у 13.15

каб 1 или 11

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

 

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

каб 15

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

21.11.2017. у 14.00

каб 15

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

21.11.2017. у 14.00

каб 15

16.

Практична настава

3. разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

 

Поповић Предраг

21.11.2017. у 14.00

каб 15

18.

Практична настава

4. разред

 

Николић Владимир

20.11.2017. у 13.15

каб 1 или 11

19.

Специјалистички испит:

– Практична настава

 

Николић Владимир

20.11.2017. у 13.15

каб 1 или 11

20.

Специјалистички испит:

– Безбедност друмског саоб.

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

каб 15

21

Специјалистички испит:

– Возила

 

Јанковић Бојан

21.11.2017. у 14.00

каб 15

22

Специјалистички испит:

– Прописи о безб. саобраћаја

 

Поповић Предраг

21.11.2017. у 14.00

каб 15

23

Специјалистички испит:

– Методика и теорија обуке в.

 

Поповић Предраг

21.11.2017. у 14.00

каб 15

24

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

25

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

20.11.2017. у 13.15

каб 1 или 11

26

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

21.11.2017. у 14.00

каб 15

 

 

МАШИНСТВО

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Вељковић Весна

 

 

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

 23.11.2017. у 14.00

 Каб  2

4

Техничко цртање – за подручје рада – саобраћај

 

Живковић Радмила  

 

 

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада – машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

23.11.2017. у 14.00

Каб 4

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија обраде

 

Манчић Станка

23.11.2017. у 14.00

Каб 4

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

 

 

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић Дарко

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

 

 

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

21.11.2017. у 13.10

Договор о току консултација

Каб 35

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

 

 

19

– Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

21.11.2017. у 13.10

Договор о току консултација

Каб 35

20

Контрола квалитета

 

Јовановић Јасмина

23.11.2017. у 14.00

Каб 2