Raspored vanrednih ispita – decembar 2017.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у децембарском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

27.12.2017.  у 14.00/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана

18.12.2017. у 11.40 / библиотека

2. Влајков Мила

3. Петровић Оливера

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

15.12.2017. у 10.40 / библиотека

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

15.12.2017. у 9.50 / библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

15.12.2017. у 9.50 / библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

15.12.2017. у 9.50 / библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

10.

Математика

Валчић Владимир

25.12.2017. у 11.35/ каб. _

Крстић Добрила

Маноилов Славољуб

12.

Географија

Маринковић Ивана

 

Костић Јадранка

Ћирић Драгана

13.

Предузетништво /  Економика и орг. Саобр.

1.Марковић Наташа

12.12.2017. у 14.00/ каб. 15

2. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

14.

Физика

1. Митић Словенка

     22.12.2017. у 11.40 /библиотека

2. Поп Крстић Милорад

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

         14.12.2017. у 11.35/ библиот.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија

1.Ћирић Драгана

         21.12.2017 у 11.40/ библиот.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

17.

Физичко васпитање

Ставел Милан

         21.12.2017 у 12.30/ ф. сала

Миланов Милан

Андоновић Александар

18

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

19

Музичка уметност

Николић Дејан

18.12.2017. у 14.00 / каб. 4

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

20

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

    

    15.12.2017. у 13.10/ библиот

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

 

21

Грађанско васпитање

Ђурић Јовица

26.12.2017. у 14.00/ каб. 14

Митић Душанка

Ранчић Жана

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Маринковић Драгана

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Костић Наташа

 

 

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

9.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

10.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

11.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

13.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

15.

Практична настава

 -техничари 4. разред

КС1

Николић В

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

16.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

17.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобраћају

КС 2

Ранчић Ж. , Јанковић, Маринковић

15.12.2017. у 10.40

библиотека

18.

Специјалистички испити:

-Прописи о безб. саобраћаја

-Безбедност друм. саобр.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

19.

Специјалистички испити:

-Практична настава.

-Методика и теорија вожње

-Возила

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

26.12.2017. у 14.00

Каб. 15

20

Специјалистички испити:

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

21

Одбрана специјалистичког испита А, Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

23

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

12.12.2017. у 14.00

Каб. 15

24

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

15.12.2017. у 10.40

Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2

Живковић Радмила

 

 

2

Термодинамика и термотехника

КM 2

Манчић Станка

 

 

3

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 2

Манчић Станка

14.12.2017. у 14.00

Каб 2

4

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

5

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

14.12.2017. у 14.00

Каб 2

6

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

7

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

 

 

8

Аутоматизација и роботика

КM 2

Манчић Станка

 

 

9

Технологија образовног профила – 3. степен

КМ1

Станковић Марија

Голубовић Бора

 

 

10

Технолошки поступци

КM 1

Станковић Марија

 

 

11

Техничко цртање – за подручје рада машинство

КM 2

Јовановић Јасмина

 

 

12

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

 

Живковић Радмила

 

 

13

Машински елементи,

Контрола квалитета

КM 2

Јовановић Јасмина

14.12.2017. у 14.00

Каб 2

14

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2

Живковић Радмила

 

 

15

Пројектовање технолошких система

КМ5

Божић, Пејчић, Алексић

 

 

16

Мотори и моторна возила ТДС 4.разред

КМ1

 

 

 

17

Испитивање маш. констр.

КM 2

Јовановић Јасмина

 

 

18

Практична настава

КM 4

Голубовић Бора

12.12.2017. у 14.00

Маш. радионица

 

Отпорност материјала

КM 2

Манчић Станка

 

 

19

Програмирање за комп. управ. машине

КМ 3

Калаџиски Саша

 

 

20

Основе комп. графике

КМ 3

Вељковић Весна

13.12.2017. у 13.15

Каб. 10

21

Конструкција алата и прибора

КМ 3

Вељковић Весна

13.12.2017. у 13.15

Каб. 10

22

Организација рада

КМ 3

Станковић Марија

12.12.2017. у 13.15

Маш. радионица

23

-Основе конструисања

-Рачунари у машинству

КМ 3

Вељковић Весна

13.12.2017. у 13.15

Каб. 10

24

Технологија за компјутерски управљане машине

КМ 3

Живковић Радмила Вељковић Весна

 

 

мехатроника

Електромашинска пракса

КМ 5

Јовановић Драган

Голубовић Бора

12.12.2017. у 14.00

Маш. радионица

Ел. погон и опрема у мехатр.

КЕ2

Игњстовић Мирјан

 

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

КM 2

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски, Пешић, Станковић

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Ћирић Бојан

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Миливојевић Аца

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

-Електрична постројења

КЕ2

Митић Словенка

18.12.2017. у 10.40

 

2

Практична настава – електромонтер

КЕ5

Минковић, Јовановић, Митић

12.12.2017. у 14.00

 

3

Основе електротехнике

КЕ2

Митић Словенка

Славковић Бобан

18.12.2017. у 10.40

 

4

Ел. аутоматитације

КЕ 1

Антић Драган

 

 

5

Рачунарска графика и мултимедија

KE 3

Благојевић Бобан