Raspored vanrednih ispita – februar 2016.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском року 2015/2016.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском року 2015/2016.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 22.2.2016. у 14.00/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Петровић Бранислава
2. Енглески језик 1. Стојановић Бојана 24.2.2016. у 13.15 / каб. 20
2. Влајков Мила
3. Петровић Оливера
3. Историја 1. Малићевић Шућро 29.2.2016.у 14.00 / каб. 16
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана 23.2.2016. у 14.00/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 23.2.2016. у 14.00/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана 23.2.2016. у 14.00/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10. Математика 3. разред Крстић Добрила 1.3.2016. у 11.30/ каб. 31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
12. Математика 4. разред Крстић Добрила 1.3.2016. у 11.30/ каб. 31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
13. Економика и орг. предузећа / саобраћаја 1.Марковић Наташа 3.3.2016 у 14.00/ каб. 15
2. Николић Владимир
3. Јанковић Бојан
14. Физика 1. Митић Словенка 3.3.2016. у 13.15 / каб. 28
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
15 Хемија 1.Ћирић Драгана 23.2.2016. у 13.15 / каб. 12
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
16

Грађанско васпитање

 2. 3. 4. р.

1. Спасић Јелана 23.2.2016. у 14.00/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
17. Физичко васпитање Ставел Милан

24.2.2016. у 12.20

/ фискултурна сала

Миланов Милан
Андоновић Александар
18 Православни катихизис Панчић Мирослав 26.2.2016. у 11.20/ каб. 14
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
19 Ликовна култура Ђорђевић Богдан 4.3.2016. у 12.20/ каб. 31
Панчић Мирослав
Николић Славољуб
20

Грађанско васпитање

1.р.

Алексић Радица 24.2.2016. у 14.00 / каб 21
 
 
21 Географија 1. Малићевић Шућро 22.2.2016. у 11.30 / библиотека
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко

             

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Костић Наташа 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Пешић Р. – Станковић М.
2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан   Каб. 15
2.

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб.2. и  3.разред)

+ изборни на матурском  испиту

КС 1 Николић Владимир 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред)

КС 6

Пешић Радомир,

Станковић Марија

23..2.2016. у 13.15 Маш. радионица
4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Костић Наташа 23.2.2016. у 14.00  
7. Регулисање саобраћаја КС1 Савић Милутин 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
8. Безбедност саобраћаја КС 1 Савић Милутин 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
9. Организација превоза КС 1 Николић Владимир    
10. Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан    
11. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан    
13. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан    
14.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

Возачи + техничари

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

26.2.2016.. у 12.30 Каб. 39
15.

Практична настава

 4.р. разред

КС1 Савић Милутин 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
16.

Специјалистички испити:

– Познавање прописа

Психологија и етика

КС1 Савић Милутин    
Костић Наташа  
17. Одбрана специјалистичког испита Ц кат. КС 1 Савић Милутин 1.3.2016. у 14.00 Каб. 15
18. Електрични и електронски уређаји на возилу КЕ 4 Вацић Саша 26.2.2016. у 11.25 Каб. 12
19. Завршни, матурски испит КС1 Савић Милутин 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
20 Терет са интегралним транс. КС 1 Јанковић Бојан 23.2.2016. у 14.00 Каб. 15
21 Терет у саобр. и механизација превоза КС 1 Јанковић Бојан 1.3.2016. у 14.00 Каб. 15
22 Транспортно право и шпед. КС 1 Јанковић Бојан    
23 Превоз путника и робе КС 1 Николић Владимир 1.3.2016. у 14.00  
24 Саобраћајна инфраструктура КС 1 Јанковић Бојан    
25 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 1.3.2016. у 14.00 Каб. 15
26 Економика и орг. саоб. КС 4 Марковић Наташа 3.3.2016 у 14.00 Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА(техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Вељковић Весна

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2 Живковић Радмила 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
2 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
3 Аутоматизација произ. И флексибилни производни системи КM 2 Манчић Станка 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
4 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
5 Технолошки поступци КМ1 Станковић Марија 1.3.2016. у 13.15 Машинска радионица
6 Организација рада КM 1 Станковић Марија 23.2.2016. у 13.15 Машинска радионица
7 Техничко цртање(саобраћај) КM 2 Живковић Радмила 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
8

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2 Живковић Радмила 4.3.2016.. у 13.15 Каб 31
9 Мотори и моторна возила ТДС 4.разред КМ1 Пешић Радомир    
10 Хидрауличке и пнеуматске компоненте КМ1 Пешић Радомир    
11

Практична настава

-инсталатер, машинбравар

КM 4 Голубовић Бора    
12 Основи машинства – возачи КM 2 Манчић Станка    
13 Програмирање за комп. управ. машине КМ 5 Калаџиски Саша    
14 Моделирање маш. ел. и констр. КМ 5 Вељковић Весна 4.3.2016. у 14.00 Каб 9
15 Компјутерска графика КМ 5 Вељковић Весна 4.3.2016. у 14.00 Каб 9

м

е

х

а

т

р

о

н

и

к

а

Хидрауличке и пнеуматске компоненте КМ1 Пешић Радомир    
Ел. погон и опрема у мехатр. КЕ2 Игњстовић Мирјан    
Тех. механика са механ. КM 2 Живковић Радмила    
Електромашинска припрема КЕ 1 Божић Милан  26.2.2016. u 11.30  kab 12
Системи управљања у мехатроници КЕ 1 Антић Драган 2.3.2016. у 13.30 Каб 44
Машински елементи КM 2 Јовановић Јасмина 4.3.2016. у 13.15 Каб 31
Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.   Алексовски, Пешић, Станковић 29.2.2016. у 14.00  

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Миливојевић Аца 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић Мирјан 3. Митић Словена

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Рачунарство и информатика КЕ 1 Стојковић Небојша 24.2.2016. у 13.15 Каб 13
2 Програмирање 2.р. КЕ2 Вацић Саша 26.2.2016. у 11.25 Каб. 12
3 Електротехнички материјали КЕ2 Митић Словенка 24.2.2016. у 10.30 Каб 45
4 Рачунари КЕ2 Ташков Милисав 4.3.2016. у 12.25 Каб 13
5

Електроника 1,2

Ел. аутоматитације

КЕ 1 Антић Драган 2.3.2016. у 13.30 каб 44
6 Системи упр. У мехатроници КЕ 1 Антић Драган 2.3.2016. у 13.30 каб 44
7 Рачунарске мреже и комуникације KE 3 Благојевић Бобан 2.3.2016. у 13.15 Каб 9

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Испитна комисија     КТ 1
1. Спасић Радмила
2. Николић Славољуб
3. Костић Јадранка

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Конструкција и моделовање одеће КТ 1 Спасић Радмила 29.2.2016. у 10.40 библиотека
2 Пракса из конструкције одеће КТ 1 Спасић Радмила 29.2.2016. у 10.40 библиотека
3 Практична настава КТ 1 Николић Славољуб 3.3.2016. у 10.40 библиотека
4 Технологија конфекције КТ 1

Спасић Радмила,

Николић Славољуб

3.3.2016. у 10.40 библиотека
5 Дизајн текстила КТ 1 Спасић Радмила 3.3.2016. у 10.40 библиотека