Raspored vanrednih ispita – februar 2018.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

28.2.2018.  у 14.00/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана

19.2.2018. у 11.40 / библиотека или каб 27

2. Влајков Мила

3. Петровић Оливера

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

23.2.2018. у 10.40 / библиотека

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

2.3.2018. у 9.35 / каб 27

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

2.3.2018. у 9.35/ каб 27

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

10.

Математика

Валчић Владимир

5.3.2018. у 11.35/ каб. 6

Крстић Добрила

Маноилов Славољуб

12.

Географија

Маринковић Ивана

 

Костић Јадранка

Ћирић Драгана

13.

Предузетништво /  Економика и орг. Саобр.

1.Марковић Наташа

 

2. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

14.

Физика

1. Митић Словенка

23.2.2018. у 11.30 /каб 27

2. Поп Крстић Милорад

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

22.2.2018. у 11.35/ каб 27

договор

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија

1.Ћирић Драгана

22.2.2018. у 11.35/ каб 27

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

17.

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

18

Веронаука

Панчић Мирослав

19.2.2018. у 10.40 / каб. 27

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

19

Музичка уметност

Николић Дејан

 

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

20

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

          

21

Грађанско васпитање

Ђурић Јовица

27.2.2018. у 14.00 / каб 21

Митић Душанка

Ранчић Жана

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Маринковић Драгана

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

23.2.2018. у 10.40

библиотека

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

27.2.2018. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

9.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

 

10.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

11.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

13.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 –техничари 1. 2. 3.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

15.

Практична настава

 -техничари 4. разред

КС1

Николић В

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

16.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

17.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобраћај

КС 2

Ранчић Ж. , Јанковић, Маринковић

23.2.2018. у 10.40

библиотека

18.

Специјалистички испити:

-Практична настава.

-Безбедност друм. саобр.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

19.

Специјалистички испити:

-Прописи о безб. Саобраћаја

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

27.2.2018. у 14.00

Каб. 15

21

Одбрана специјалистичког испита  Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

27.2.2018. у 14.00

Каб. 15

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

21.2.2018. у 10.35

Каб. 10

23

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

20.2.2018. у 14.00

Каб. 15

24

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

20.2.2018. у 14.00 и

27.2.2018. у 14.00

Каб. 15

 

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

(техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2

Живковић Радмила

1.3.2018. у 14.00

Каб 2

2

Термодинамика и термотехника

КM 2

Манчић Станка

 

 

3

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 2

Манчић Станка

 

 

4

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

5

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

1.3.2018. у 14.00

Каб 2

6

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

7

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

 

 

8

Аутоматизација и роботика

КM 2

Манчић Станка

 

 

9

Технологија образовног профила – 3. степен

КМ1

Станковић Марија

Голубовић Бора

 

 

10

Технолошки поступци

КM 1

Станковић Марија

 

 

11

Контрола квалитета

КM 2

Јовановић Јасмина

1.3.2018. у 14.00

Каб 2

12

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

 

Живковић Радмила

 

 

13

Машински елементи,

КM 2

Јовановић Јасмина

22.2.2018. у 14.00

Каб 2

14

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2

Живковић Радмила

 

 

15

Пројектовање технолошких система

КМ5

Божић, Пејчић, Алексић

 

 

16

Мотори и моторна возила ТДС 4.разред

КМ1

 

 

 

17

Испитивање маш. констр.

КM 2

Јовановић Јасмина

 

 

18

Практична настава

КM 4

Голубовић Бора

 

 

 

Отпорност материјала

КM 2

Манчић Станка

22.2.2018. у 14.00

Каб 2

19

Програмирање за комп. управ. машине

КМ 3

Калаџиски Саша

 

 

20

Основе комп. графике

КМ 3

Вељковић Весна

21.2.2018. у 13.15

Каб. 10

21

Конструкција алата и прибора

КМ 3

Вељковић Весна

21.2.2018. у 13.15

Каб. 10

22

Организација рада

КМ 3

Станковић Марија

 

 

23

-Основе конструисања

-Рачунари у машинству

КМ 3

Вељковић Весна

21.2.2018. у 13.15

Каб. 10

24

Технологија за компјутерски управљане машине

КМ 3

Живковић Радмила Вељковић Весна

 

 

мехатроника

Електроника 2.р

КМ 5

Ташков Милисав

22.2.2018. у 14.00

Каб. 13

Основе електротехнике.

КЕ2

Славковић, Митић

26.2.2018. у 10.35

Каб. 27

Тестирање и дијаг мех. Сис.

КM 2

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

 

 

Програмирање (мехатроника 2.р)

КЕ 4

Вацић Саша

21.2.2018. у 10.35

Каб. 10

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски Д., Петровић М.,

21.2.2018. у 14.00

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Ћирић Бојан

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Бјелопавлић Дарко

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

-Електрична постројења

КЕ2

Митић Словенка

 

 

2

Практична настава – електротехника

КЕ5

Минковић, Јовановић, Митић

20.2.2018. у 11.35

или по договору

Каб. 15

3

Основе електротехнике

КЕ2

Митић Словенка

Славковић Бобан

26.2.2018. у 10.35

Каб. 27

4

Програмирање (мехатроника 2.р)

КЕ 4

Вацић Саша

21.2.2018. у 10.35

Каб. 10

5

Рачунарска графика и мултимедија

KE 3

Благојевић Бобан