Raspored vanrednih ispita – jun 2016.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у јунском испитном року 2015/2016.

 

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 13.6.2016. у 12.25/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Петровић Бранислава
2. Енглески језик 1. Стојановић Бојана 9.6.2016. у 13.15 / каб. 19
2. Влајков Мила
3. Петровић Оливера
3. Историја 1. Малићевић Шућро 13.6.2016.у 14.00 / каб. 16
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана 10.6.2016. у 11.30/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 10.6.2016. у 11.30/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана 10.6.2016. у 11.30/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10. Математика 3. разред Крстић Добрила 14.6.2016. у 11.30/ каб.31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
12. Математика 4. разред Крстић Добрила 14.6.2016. у 11.30/ каб.31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
13.

-Пословање саоб. предузећа

-Предузетништво

1.Марковић Наташа 24.6.2016 у 10.30/ каб. 15
2. Николић Владимир
3. Јанковић Бојан
14. Физика 1. Митић Словенка 9.6.2016. у 12.25 / каб. 28
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
15 Хемија 1.Ћирић Драгана          24.6.2016 у 10.30/ каб. 14
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
16 Биологија 1.Ћирић Драгана 14.6.2016. у 13.15 каб 14
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
17. Физичко васпитање Ставел Милан

13.6.2016. у 12.20

/ фискултурна сала

Миланов Милан
Андоновић Александар
18 Православни катихизис Панчић Мирослав 14.6.2016. у 14.00/ каб. 31
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
19 Руски језик Фехим Џигал По договору
Димитријевић Братислав
Николић Славољуб

            

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Костић Наташа 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Пешић Р. – Станковић М.
2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан  21.6.2016. у 14.00  Каб 15
2.

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб.2. и 3.разред)

+ изборни на матурском испиту

КС 1 Николић Владимир 24.6.2016 у 10.30 Каб. 15
3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред)

КС 6

Пешић Радомир,

Станковић Марија

   
4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Костић Наташа

21.6.2016. у 14.00 или

24.6.2016 у 10.30

Каб 15
7. Регулисање саобраћаја КС1 Савић Милутин 21.6.2016. у 14.00 Каб. 15
8. Безбедност саобраћаја КС 1 Савић Милутин 24.6.2016 у 10.30 Каб. 15
9. Организација превоза КС 1

Николић Владимир

21.6.2016. у 14.00 Каб. 15
10. Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан    
11. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан    
13. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан 21.6.2016. у 14.00 Каб. 15
14.

Практична настава

1. 2. 3. разред

Возачи + техничари

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

   
15.

Практична настава

4.р. разред

КС1 Савић Милутин 24.6.2016 у 10.30 Каб. 15
16.

Специјалистички испити:

КС1 Савић Милутин

21.6.2016. у 14.00 и

24.6.2016 у 10.30

Каб. 15
Николић Владимир
17. Одбрана специјалистичког испита Ц кат. КС 1 Савић Милутин    
18. Електрични и електронски уређаји на возилу КЕ 4 Вацић Саша    
19. Завршни, матурски испит КС1 Савић Милутин 21.6.2016. у 14.00 Каб. 15
20 Терет са интегралним транс. КС 1 Јанковић Бојан    
21 Терет у саобр. и механизација прет. КС 1 Јанковић Бојан 21.6.2016. у 14.00 Каб. 15
22 Транспортно право и шпед. КС 1 Јанковић Бојан    
23 Превоз путника и робе КС 1 Николић Владимир    
24 Саобраћајна инфраструктура КС 1 Јанковић Бојан    
25 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 24.6.2016 у 10.30 Каб. 15
26

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4 Марковић Наташа 24.6.2016 у 10.30 Каб. 15

МАШИНСТВО,

+ МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА(техничар мехатронике)

Испитна комисија   КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Пејчић Братислав

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2 Живковић Радмила    
2 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка    
3 Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи КM 2 Манчић Станка 10.6.2016. у 13.15 Каб 2
4 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка    
5 Технолошки поступци КМ1 Станковић Марија 14.6.2016. у 13.10 Машинска радионица
6 Машински материјали КM 1 Станковић Марија 14.6.2016. у 13.10 Машинска радионица
7 Техничко цртање КM 2 Јовановић Јасмина 10.6.2016. у 13.15 Каб 2
8

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2 Живковић Радмила    
9 Мотори и моторна возила ТДС 4.разред КМ1 Пешић Радомир    
10 Испитивање маш. констр. КM 2 Јовановић Јасмина 10.6.2016. у 13.15 Каб 2
11 Практична настава КM 4 Голубовић Бора 14.6.2016. у 11.00 Машинска радионица
12 Основи машинства – возачи КM 2 Манчић Станка    
13 Програмирање за комп. управ. машине КМ 3 Калаџиски Саша 24.6.2016. у 10.30 Каб. 10
14 Моделирање маш. ел. и констр. КМ 5 Вељковић Весна 24.6.2016. у 10.30 Каб. 10
15 Пројектовање технолошких система КМ 5 Божић, Пејчић, Алексић По договору  
мехатроника Одржавање мехатронских система КМ 5 Алексовски Дејан    
Ел. погон и опрема у мехатр. КЕ2 Игњстовић Мирјан    
Тестирање и дијаг мех. Сис. КM 2 Бјелопавлић Дарко    
Мехатронски системи КЕ 1 Божић Милан    
Системи управљања у мехатроници КЕ 1 Антић Драган    
Програмабилни логички контролери КЕ 1 Антић Драган    
Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.   Алексовски, Пешић, Станковић    

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија    КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Миливојевић Аца 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић Мирјан 3. Митић Словена

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Рачунарство и информатика КЕ 1 Стојковић Небојша    
2 Практична настава – аутоелектричар КЕ2 Минковић, Јовановић по договору  
3

– Електротехника и електроника

– Основи аутоматике

-Електрична постројења

КЕ2 Митић Словенка 24.6.2016. у 10.30 Каб 11
4 Рачунари КЕ3 Ташков Милисав    
5

Електроника 1,2

КЕ 1 Антић Драган 8.6.2016. у 13.30 Каб 44
6 Ел. аутоматитације КЕ 1 Антић Драган 15.6.2016. у 13.30 каб 44
7 Рачунарске мреже и комуникације KE 3 Благојевић Бобан    
8 Мерења у електроници КЕ 1 Стојковић Небојша 24.6.2016. у 10.30 Каб 11

 

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Испитна комисија     КТ 1
1. Спасић Радмила
2. Николић Славољуб
3. Костић Јадранка

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Практична настава КТ 1 Николић Славољуб 15.6.2016. у 10.40 библиотека
2 Пракса из конструкције одеће КТ 1 Спасић Радмила    
3 Испитивање текстила КТ 1 Спасић Радмила 15.6.2016. у 10.40 библиотека
4 Технологија конфекције КТ 1

Спасић Радмила,

Николић Славољуб

15.6.2016. у 10.40 библиотека
5 Основи аутоматике КТ 1 Митић Словенка 24.6.2016. у 10.30 Каб 11