Raspored vanrednih ispita – jun 2018.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у јунском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

5.6.2018.  у 10.35/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана

14.6.2018. у 10.40 / библиотека

2. Влајков Мила

3. Петровић Оливера

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

15.6.2018. у 10.40 / библиотека

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

По договору

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

10.

Математика

Валчић Владимир

11.6.2018. у 11.35/ каб. 6

Крстић Добрила

Маноилов Славољуб

12.

Географија

Маринковић Ивана

 

Костић Јадранка

Ћирић Драгана

13.

Предузетништво /  Економика и орг. Саобр.

1.Марковић Наташа

 

2. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

14.

Физика

1. Митић Словенка

     8.6.2018. у 11.40 /каб 27

2. Поп Крстић Милорад

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

        

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија

1.Ћирић Драгана

     7.6.2018. у 11.25 /каб 27

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

17.

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

18

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

19

Музичка уметност

Николић Дејан

 

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

20

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

    

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

21

Грађанско васпитање

Ђурић Јовица

12.6.2018. у 13.10/ каб. 21

Митић Душанка

Ранчић Жана

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Терет у саобр. и механизација претовара.

КС 1

Маринковић Драгана

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

19.6.2018. у 12.30

Библиотека

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

9.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

10.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

11.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

13.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

14.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3.

КС1

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

15.

Практична настава

 -техничари 4. разред

КС1

Николић В

 

 

16.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

17.

Специјалистички испити:

– Прописи о безб. саобраћаја

КС 2

Поповић , Јанковић, Маринковић

 

 

18.

Специјалистички испити:

-Безбедност друм. саобр.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

19.

Специјалистички испити:

-Практична настава.

-Методика и теорија вожње

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

20

Специјалистички испити:

– Возила

КС 1

Николић, Јанковић, Маринковић

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

21

Одбрана специјалистичког испита А, Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

23

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

19.6.2018. у 13.15

Каб. 15

24

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

5.6.2018. у 13.15

Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2

Живковић Радмила

7.6.2018. у 14.00

Каб 2

мехатроника

Електромашинска пракса

КМ 5

Јовановић Драган

Голубовић Бора

 

 

Ел. погон и опрема у мехатр.

 

Игњaтовић Мирјан, 

Стојковић , Ташков

19.6.2018. у 13.15

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

КM 2

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски, Петровић, Калаџиски

20.6.2018. у 13.15