Konkurs za upis učenika 2018/2019

KONKURS ZA UPIS UČENIKA
U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2018/2019. god. TEHNIČKA ŠKOLA
P I R O T , Takovska 22, Tel/Faks 010 / 311-269, e-mail: pedagog@tsp.edu.rs, www.tsp.edu.rs

R.br.

PODRUČJE RADA – OBRAZOVNI PROFIL

4 god.

3 god.

Šifra

       Mašinstvo i obrada metala

1.

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

30

 

PIPI SD 4D83S

       Saobraćaj

2.

Tehničar drumskog saobraćaja

30

 

PIPI SD 4I01S

3.

Vozač motornih vozila

30

PIPI SD 3I11S

       Elektrotehnika

4.

Elektrotehničar informacionih tehnologija

30

 

PIPI SD 4E41S

5.

Tehničar mehatronike

30

 

PIPI SD 4E26S

6.

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

30

 

PIPI SD 4E21S