Raspored vanrednih ispita – oktobar 2017.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у октобарском испитном року 2017/2018.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

18.10.2017. у 14.00/ каб. 1

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана

23.10.2017. у 11.40 / библиотека

2. Влајков Мила

3. Петровић Оливера

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

20.10.2017. у 10.40 / библиотека

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

20.10.2017. у 9.35/ библиотека

2. Ђурић Јовица

3. Манић Александра

10.

Математика

Јовановић Драгана

30.10.2017. у 11.35/ каб. _

Крстић Добрила

Маноилов Славољуб

12.

Географија

Маринковић Ивана

 

Костић Јадранка

Ћирић Драгана

13.

Предузетништво

1.Марковић Наташа

17.10.2017. у 14.00/ каб. 15

2. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

14.

Физика

1. Митић Словенка

     27.10.2017. у 11.40 /библиотека

2. Поп Крстић Милорад

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

         19.10.2017. у 11.40/ библиот.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија

1.Ћирић Драгана

         26.10.2017 у 11.40/ библиот.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

17.

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

18

Веронаука

Панчић Мирослав

26.10.2017. у 14.15/

каб. 21

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

19

Музичка уметност

Николић Дејан

23.10.2017. у 14.00 / каб. 4

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

          

18

Грађанско васпитање

Ђурић Јовица

24.10.2017. у 14.00/ каб. 14

Митић Душанка

Ранчић Жана

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Здравковић Мића

3. Николић Владимир

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Маринковић Драгана

24.10.2017. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

Станковић Марија

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Костић Наташа

 

 

5.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

24.10.2017. у 14.00

Каб. 15

 

8.

Специјалистички испити:

-Методика и теорија вожње

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

9.

Специјалистички испити:

-Возила

-Безбедност друм. саобр.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

24.10.2017. у 14.00

Каб. 15

10.

Одбрана специјалистичког испита А, Б кат.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

24.10.2017. у 14.00

Каб. 15

11

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

12

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

13

Терет са интегралним транс.

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

14

Терет у саобр. и механизација прет.

КС 1

Маринковић Драгана

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

15

Транспортно право и шпед.

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

16

Превоз путника и робе

КС 1

Николић Владимир

 

 

17

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

17.10.2017. у 14.00

Каб. 15

 

 

МАШИНСТВО,

+ МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

 

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика,

КM 2

Живковић Радмила

 

 

2

Термодинамика и термотехника

КM 2

Манчић Станка

 

 

3

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 2

Манчић Станка

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

4

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

 

 

5

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

6

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

 

11

Техничко цртање – за подручје рада машинство

КM 2

Јовановић Јасмина

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

 

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

 

Живковић Радмила

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

12

Машински елементи,

Контрола квалитета

КM 2

Јовановић Јасмина

19.10.2017. у 14.00

Каб 2

13

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2

Живковић Радмила

 

 

14

Пројектовање технолошких система

КМ5

Божић, Пејчић, Алексић

По договору,

одбрана рада 26.10.2017.

 

 

21

Конструкција алата и прибора

КМ 3

Вељковић Весна

18.10.2017. у 13.15

Каб. 10

22

Организација рада

КМ 3

Вељковић Весна

18.10.2017. у 13.15

Каб. 10

23

-Основе конструисања

-Рачунари у машинству

КМ 3

Вељковић Весна

18.10.2017. у 13.15

Каб. 10

24

Технологија за компјутерски управљане машине

КМ 3

Живковић Радмила Вељковић Весна

18.10.2017. у 9.40

 

 

мехатроника

Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА

КМ 5

Антић Драган

По договору

 

Ел. погон и опрема у мехатр.

КЕ2

Игњстовић Мирјан

 

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

КM 2

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

КЕ 1

Божић Миодраг

Божић Милан

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски, Пешић, Станковић

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Ћирић Бојан

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Миливојевић Аца

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

– Електричне мреже

-Електрична постројења

КЕ2

Митић Словенка

 

 

2

Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском – Електротехн. за електронику на возилима

 

 

 

 

3

Електроника 1,2

КЕ 1

Антић Драган

 

 

4

Ел. аутоматитације

КЕ 1

Антић Драган

 

 

5

Рачунарска графика и мултимедија

KE 3

Благојевић Бобан

26.10.2017. у 13.30

Каб 12