Rokovnik aktivnosti za vanredne učenike 2014/2015

 

 РОКОВНИК АКТИВНОСТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ШК.  2014/2015

 

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

18.09.2014  –  23.09.2014.

По посебном распореду

20.10.2014 –31.10.2014.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

13.11.201418.11.2014.

По посебном распореду

12.12.201425.12.2014.

3

ФЕБРУАРСКИ

21.01.201526.01.2015.

По посебном распореду

18.02.201527.02.2015.

4

АПРИЛСКИ

19.03.2015 24.03.2015.

По посебном распореду

16.04.201530.04.2015.

5

ЈУНСКИ

14.05.201519.05.2015.

По посебном распореду

8.06.201526.06.2015

6

АВГУСТОВСКИ

18.08.2015.

нема

20.08.2015 – 31.08.2015.