Смер Техничар Мехатронике

Смер Техничар Мехатронике ће се од ове године реализовати по дуалном моделу образовања. О смеру говоре:
-Директор кадровске службе компаније Tigar Tyres Зоран Костић,
-Координатор за дуално образовање компаније Tigar Tyres Радмила Потић,
-Професор са Електронског Факултета у Нишу Милутин Петронијевић,
-Директор Техничке школе Пирот Милан Божић.
 
Родитељи пријављују ученике за овај смер 4. и 5. јуна у својим основним школама.
Више информација на сајту школе:
 
 
Очекујемо најбоље ученике на смеру који пружа највише !
 
 

 
 
 

Образовни профил Техничар мехатронике од ове године ће се реализовати по дуалном моделу образовања. У вези са тим, Техничка школа Пирот је данас имала веома важне госте из компаније Tigar Tyres и са Електронског факултета.

 

            У име фирме Tigar Tyres:

 Зоран Костић, директор кадровске службе,

– Горан Костић, координатор за сарадњу са факултетима и школама,

– Радмила Потић, координатор за дуално образовање

 

            У име Електронског факултета

-проф. др Милутин Петронијевић са катедре за енергетику

 

            Циљ посете је успостављање дугорочне и стратешке сарадње између Електронског факултета и Техничке школе Пирот као образовне базе са једне стране, и компаније Тигар са друге стране. Дуално образовање на смеру Техничар мехатронике је само један од видова те сарадње.

            Тигар има потребе за стручном, образованом и висококвалификованом радном снагом која поседује конкретна знања и вештине, како бисмо обезбедили смену генерација и осигурали будућност свог пословања.

 

            Tigar Tyres је заинтересован и за формално и за неформално образовање, односно за наше ученике како после завршене средње школе, тако и након завршетка студија, али и за образовање одраслих.

 

            Новина је да ће се смер Техничар мехатронике   реализовати по дуалном моделу образовања, што значи да ће за најбољих 15 од 30 уписаних ученика један део практичне наставе у 3. и 4. години   бити реализован у компанији Tigar Tyres. За преосталих 15 ученика целокупна практична настава ће се реализовати у Техничкој школи.

 

 

            1.Пријаву за упис у образовне профиле по дуалном моделу  подноси родитељ у основној школи ученика 4. и  5. јуна 2020. године.

            Прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву, а слободна места ће попунити остали ученици који су навели мехатронику у листи жеља и имају довољан број поена, Распоређује их рачунар.

 

-Техничар мехатронике ће стећи исплатива и практична знања и вештине.  

-Биће им омогућено да стекну практична знања на најсавременијој опреми.

-Лако ће наћи одлично плаћен посао.

-Лако ће уписати било који факултет.

-Моћи ће да се такмиче и из општеобразовних предмета: српског језика и књижевности, енглеског језикаисторије, социјологије….

ема промене фонда часова код општеобразованих предмета.

-Али је потребно да озбиљно раде и зато на смеру који пружа највише очекујемо најбоље ученике.

 

            Мехатроника је комбинација електронике, машинства и информационих технологија. Уведена је 2008. године по узору на аустријску школу са идентичном опремом, планом и програмом.

            Већи део практичне наставе се одвија у одлично опремљеним лабораторијама Техничке школе (испитни столови, радне станице за пнеуматику и ПЛЦ програмирање, индустријска роботска рука, индустријска ЦНЦ машина). Најбољим ученицима овог одељења ће бити понуђена могућност да део практичне наставе реализује у компанији Тigar Tyres, једној од најопремљених фабрика. Опремљеност школа не може се мерити са опремом коју има Тигар када су у питању аутоматизација производње, програмирање индустријских рачунара или роботских руку.

            Након завршетка ове школе ученици могу лако пронаћи посао или наставити са студијама са широким теоретским и практичним предзнањем и могу уписати било који факултет. На том смеру од 24 ученика на студије одлази око 20.

 

            Данашња производња је чиста и високо аутоматизована, захтева обучене људе који познају више области: програмирање ПЛЦ-а, електронике, пнеуматике, хидраулике, који су способни да самостално  решавају проблеме и предвиђају их пре него што се они буду десили.