Све о новом смеру у Техничкој школи

Електротехничар Обновљивих извора енергије – Нови смер у Техничкој школи:
Од следеће школске године Техничка школа ће имати нови четворогодишњи смер: Електротехничар обновљивих извора енергије.
Тема животне средине и коришћења обновљивих извора енергија никада није била актуелнија, а проблеми са ценом енергије никада нису били већи.
Потребе у индустрији:
За смером Електротехничар обновљивих извора енергије, је потребу исказала компанија Тигар Тyрес. Техничка школа ће као и увек до сада одговорити захтевима привреде и бити поуздан и озбиљан партнер привреди Пирота.
Овај смер је у основи електро енергетски смер.
Свака компанија има потребе за пројектовањем, монтажом и одржавањем класичних електро енергетских система: трафо станице, стартне собе, електро ормани, електро опрема велике снаге, управљањем електроенергетским системом преко рачунара…
Велики број компанија су у својим стратешким документима предвиделе коришћење соларних панела на својим крововима, коришћење биомасе и топлотних пумпи.
Домаћинства:
Стекли су се законски основи да домаћинства могу да се баве производњом струје, постављам посебних струјомера, соларних панела на крову, моћи ће да продају струју за време летњег периода, тј. биће у претплати. Постављањем система са соларним панелима и инверторским климама уштеде ће бити велике.
Домаћинства ће све више користити топлотне пумпе.
Очекује се експанзија у том правцу као и велике субвенције државе. Тиме ће моћи да се баве само они који су сертификовани.
Шта ће ученици научити:
Ученици ће на смеру Електротехничар обновљивих извора енергије стицати знања и вештине из следећих области:
Пројектовање, монтажа и одржавање електроенергетских система у индустрији као што су: трафо станице, стартне собе, разводни ормани, електро опрема велике снаге, мотори..
Управљање у енергетици применом рачунара.
Пројектовање, монтажа и одржавање електричних инсталација у домаћинству као и електричних урадјаја и апарата.
Пројектовање, монтажа и одржавање фотонапонских система и фототермалних система, односно претварању соларне енергије у електричну и топлотну енергију.
Пројектовање, монтажа и одржавање ветропаркова.
Пројектовање, монтажа и одржавање постројења на биомасу.
Претварање енергије воде (хидросистема) у електричну енергију.
Прорачун, монтажа и одржавање топлотних пумпи.
Шта после завршеног смере Електротехничар обновљивих извора енергије :
Ученици ће моћи да студирају на било ком факултету и да лако пронадју посао после факултета или средње школе:
У Електродистрибуцији
У компанијама на одржавању електроенергетског система
Фирмама које се баве пројектовањем, изградњом и одржавањем система обновљивих извора енергије
Опремљеност:
Већ имамо инсталирану соларну електрану у школи.
Имали смо електроенергетски смер раније тако да смо у великој мери опремљени.
У току је набавка остатка опреме.
Сигуран сам да ће интересовање за овај смер бити највеће.