s1

Svečano puštanje u rad demonstarcionog modela fotonaponskog sistema

U utorak 10. septembra 2013. godine, pre početka dvodnevnog međunarodnog prekograničnog seminara tačno u 10:00 časova uz prisustvo mnogobrojnih medija, učesnika Projekta, učenika i nastavnika Tehničke škole i drugih gostiju predsednik Opštine Pirot mr Vladan Vasić i načelnik Pirotskog upravnog okruga Aleksandar Ćirić pustili su u rad mini solarnu elektranu, koja je instalirana u Tehničkoj školi.

To je demonstarcioni model solarne elektrane snage 4,2 kw koji je takođe finansiran iz ovog projekta prekogranične saradnje regiona iz Srbije i Bugarske.

s1s3s9