Teorijski ispit – 06.05.2015

Kabinet broj 3 sa početkom u 10h 30m.

Kandidati:

Oliver Đorđević

Nemanja Todorović

Andrija Andrejić

Sa sobom obavezno poneti karton obuke i ličnu kartu.