Termini polaganja vozačkog ispita – februar 2016

Teorijski ispit:

datum polag:                                    rok za prijavu:

12.02.2016                                        04.02.2016

23.02.2016                                        15.02.2016

Praktični ispit:

05.02.2016                                         28.01.2016