Visina školarine za vanredne učenike

Visina školarine za vanredne učenike srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu. Važi od 24.10.2013.god.