Ekonomika i organizacija preduzeca – plan

Nastavne teme/ Fond časova po temama

Sadržaji po temama

           Uvod u ekonomiku i organizaciju (2)

 

 

              Predmet ekonomike i organizacije i međuzavisnost

              Pojam,značaj,ciljevi i zadaci ekonomike i organizacije

 

               Preduzeće(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pojam,nastanak i razvoj preduzeća

              Vrste preduzeća i podela preduzeća

              Akcionarsko društvo

            Komanditno društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću                                                                                                                             

               Sredstva i izvori sredstava(6)

                     

              Pojam i oblici sredstava

              Poslovna sredstva (osnovna i obrtna)

              Sredstva posebnih namena

              Izvori sredstava

              Tokovi vrednosti u preduzeću(4)

 

              Ciljevi,elementi i oblici angažovanja sredstava

              Ciklus i koeficijent angažovanja sredstava

            Kontrola angažovanja sredstava                                     

Nastavne teme/ Fond časova po temama

Sadržaji po temama

                Oblici ulaganja u preduzeću(9)

              Pojam i značaj utrošaka

              Utrošci prema elementima proizvodnje

              Utrošci radne snage,sredstava za rad i predmeta rada

              Pojam i podela troškova

              Troškovi prema elementima proizvodnje, mestu nastanka,nosiocima i u odnosu na promene u obimu proizvodnje

              Kalkulacije troškova

              Kontrola utrošaka i troškova

 

 

 

 

 

              Rezultati poslovanja(3)

 

 

              Pojavni oblici rezultata poslovanja

              Ostvareni fizički obim proizvodnje,ukupan prihod i dobit

 

              Ekonomski principi poslovanja(9)

              Pojam,značaj i faktori produktivnosti

              Izražavanje i sprovođenje produktivnosti

              Pojam,značaj i faktori ekonomičnosti

              Izražavanje i sprovođenje ekonomičnosti

              Pojam ,značaj i faktori rentabilnosti

            Izražavanje i sprovođenje rentabilnosti

Nastavne teme/ Fond časova po temama

Sadržaji po temama

 

              Funkcije preduzeća(6)

              Pojam i  značaj funkcija preduzeća

              Podela funkcija po vertikalnom i horizontalnom kriterijumu

              Primarne i sekundarne funkcije

·           Pojam i značaj primarnih funkcija

                Organizacija proizvodnje(6)

              Priprema proizvodnje

              Organizacija proizvodnje(podela

rada,specijalizacija ,kooperacija i standardizacija)

              Tipovi  proizvodnje(vidovi,ritam i sistemi proizvodnje)

              Organizacione jedinice proizvodnje(pogoni,radioice,odeljenja…)

·           Kontrola proizvodnje

              Osnovi sistema kvaliteta(8)

 

 

 

              Kvalitet-pojam i značaj

              Politika,planovi i programi kvaliteta

              Osnovni procesi i zahtevi u sistemu kvaliteta

              Sistem kvaliteta

            Standardi serije JUS ISO 9000

 

                Upravljanje posebnim područjima u preduzeću(3)

 

              Upravljanje nabavkom,prodajom,finansijama,marketingom,kadrovima i ostalim područjima poslovanja