Fizicko vaspitanje 2 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој физичких способности и очување здравља ( 6 )

Атлетика (19)

Гимнастика (21)

Одбојка (23)

 

 • · Утврђивање иницијалног стања
 • · Општефизичка припрема
 • · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности
 • · Снага-сви видови
 • · Брзина- брзина реакције, појединачног покрета и фреквенција покрета; Издржљивост-аеробна и анаеробна; покретљивост, координација, прецизност, равнотежа
 • · Атлетика: техника трчања на кратким и дугим стазама, штафета 4 x 100 м, скок у даљ увинућем, бацање кугле
 • · Гимнастика: вежбе на тлу, прескоци преко козлића        ( разношка, згрчка, склонка), кругови, разбој, вратило, коњ са хватаљкама
 • · Одбојка: техника са лоптом-одбијање лопте прстима и чекићем, сервирање – школски и тенис сервис, смечирање и блокада смечирања, игра са либером и без либера, игра са једним и два техничара, правила игре и суђење
 • · Тестови за утврђивање стања способности
 • · Правилно држање тела
 • · Утврђивање финалног стања
 • · Полигони
 • · Дозирање оптерећења преко пулса
 • · Припремање организма за вежбање ( загревања, истезања,..)
 • · Полигони који у себи садрже гимнастичке елементе
 • · Поскоци
 • · Скокови
 • · Окрети
 • · Вежбе истезања
 • · Обнављање елемената технике
 • · Игра
 • · Одељенско такмичење
 • · Утицај одабране активности