Fizicko vaspitanje 4 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Праћење телесног развоја и провера антропомото-

ричких способности и развој физичких способности  ( 10 -14 )

 

Спорт по избору ученика:

–         Кошарка ( 20)

–         Рукомет (30)

 

 

  • · Утврђивање иницијалног стања
  • · Општефизичка припрема
  • · Рад усмерен на развој или одржавање физичких способности
  • · Кошарка: шутирање на кош из места и кретања са различитог растојања, постављање и кретање играча у нападу и одбрани, одбрана зоном и човек на човека, напад против ових врста одбране, контранапад, принципи блокада, правила игре и суђења
  • · Рукомет: покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника, општи принципи постављања играча у одбрани и нападу, напад са једним и два играча и напад против зонске одбране, зонска одбрана и напад човек на човека, уигравање кроз тренажни процес, правила игре
  • · Утврђивање финалног стања
  • · Вежбе истезања
  • · Одељенска такмичења