IIZVEŠTAJ SA MATURSKOG ISPITA – PRAKTIČNI DEO

IZVEŠTAJ SA MATURSKOG ISPITA – PRAKTIČNI DEO
Elektrotehničar računara – IV-4 

 

R.B. PREZIME I IME Predmet Naziv praktičnog rada Ocena 
1 Andjelković Mladen Računari Kolo za testiranje serijskog porta 5
2 Bogdanović Aleksandar Programiranje Konverzija brojeva iz jedan u drugi brojni sistem – C# 5
3 Veličkov Boris Programiranje Aplikacija za uvežbavanje osnovnih matematičkih operacija – C# 5
4 Veličković Miloš Računari Dekadni brojač 4
5 Golubov Danilo Programiranje Android programiranje – Java 5
6 Golubović Nenad Računari Digitalni brojač za jendu cifru 5
7 Dimitrov Željko Računari Digitalni brojač za jendu cifru 5
8 Živanović Sandra Računari Trokanalni interfejs na paralelnom portu 5
9 Ignjatović Nenad Računari Jednokanalni interfejs bez napajanja 5
10 Jeremenković Sandra Računarske mreže i komunikacije Administracija sadržaja u Joomla CMS 5
11 Jovanović Dušan Programiranje ASP.NET MVC 5
12 Jovanović Uroš Računari Kolo za testiranje paralelnog porta 5
13 Jotić Mihajlo Računari D/A 12 bitni konvertor 4
14 Kostić Miloš Osnovi automatskog upravljanja IR DIMMER 4
15 Mančić Andrija Osnovi automatskog upravljanja IR DIMMER 5
16 Milanov Stefan Programiranje Izrada igrice pogađanja kombinacija – C# 4
17 Milenović Dalibor Osnovi automatskog upravljanja Maketa za snimanje karakteristika tiristora 5
18 Milić Damir Programiranje Izrada igrice pogađanja kombinacija – C# 5
19 Mitić Stefan Računari Generator pravougaonog napona 4
20 Pavlović Stefan Računari PWM upravljanje jednosmernim motorom 4
21 Pejčić Stefan Osnovi automatskog upravljanja Maketa za snimanje karakteristika tiristora 4
22 Pejćić Strahinja Računari Osmobitni binarni asinhroni brojač 5
23 Popović Aleksandar Računari 8-kanalni relejni interfejs na LPT portu 5
24 Ristić Miloš Računari Elektronski taster na paralelnom portu 5
25 Slavković Petar Programiranje Igra pogađanja – C# 5
26 Stamenković Stefan Programiranje Stoni tenis igrica u C# 5
27 Stojanović Nenad Računarske mreže i komunikacije Windows 8 aplikacija – Web browser C# 5
28 Todorović Tiha Računari Digitalni brojač za jendu cifru 5
29 Ćirić Aleksandar Računari Generator pravougaonog napona 5
30 Ćirić Dimitrije Računari Trokanalni interfejs na paralelnom portu 5

 

Datum: Ispitni komisija
6.6.2013.g. Taškov Milisav
Vsić Miodrag
Blagojević Boban