Konsultacije novembar – decembar 2015

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. У колико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене

за додатне информације>  vanredni@tsp.edu.rs 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1. Српски језик  и књижевн. Петровић Бранислава, Тошић Нина 23.11.2015 у 10.00 / каб 18
2. Енглески језик  Влајков Мила 3. разред  
Ђорђевић Ивана 1. и 2. раз. 24.11.2015 у 11.35 /  каб 31
3. Историја  Малићевић Шућро 24.11.2015 у 12.25 / библиотека
4. Социологија Васиљковић Родољуб 23.11.2015. у 12.20  / каб. 21
8. Устав и права грађана  Васиљковић Родољуб 23.11.2015. у 12.20  / каб. 21
9. Филозофија  Спасић Јелана 27.11.2015 у 10.35 / библиотека
10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан 27.11.2015.  у 12.20/ каб 17
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 27.11.2015. у 13.15 / каб 18
13. Математика 4. разред Јовановић Драгана 24.11.2015. у 14.00 / каб 5
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 24.11.2015. у 14.00 / каб 31
15. Физика  Мадић Србислав 24.11.2015. у 11.30 / каб 31
16. Хемија Ћирић Драгана 23.11.2015. u 13.15h / каб17
17. Географија Костић Јадранка 27.11.2015. у 14.00 / каб 16
18. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица  
19. Физичко васпитање Ставел Милан По договору

             

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1 Електротехнички материјали   Игњатовић Мирјан 27.11.2015. у 14.00  
2 Рачунарство и информатика   Стојковић Небојша 24.11.2015. у 12.25  
3 Електроника 2   Антић Драган 25.11.2015 у 14.00  
4 Елементи аутоматизације   Антић Драган 25.11.2015 у 14.00  
5 Електрична мерења   Митић Словенка 24.11.2015 у 14.00  
6 Основи аутоматике   Митић Словенка 24.11.2015 у 14.00  
7 Рачунарске мреже и комуникације   Благојевић Бобан 24.11.2015. у 12.25 Каб 12
8 Рачунарске графика и мултимедија   Благојевић Бобан 24.11.2015. у 12.25 Каб 12

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

  Станковић Марија 26.11.2015. у 13.15 каб 3
3.

Мотори и Моторна возила

3. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Николић Владимир 26.11.2015. у 13.10 Каб. 31
4.

Мотори и Моторна возила

4. раз. техничари д.с

  Пешић Радомир 24.11.2015. у 13.15 Каб. 14
5 Основи саобраћајне психологије     27.11.2015. у 13.15  
6 Регулисање саобраћаја   Савић Милутин 24.11.2015. у 14.00 Каб. 15
7. Безбедност саобраћаја   Савић Милутин 24.11.2015. у 14.00 Каб. 15
8. Организација превоза   Николић Владимир 26.11.2015. у 13.10 Каб. 31
9. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир 26.11.2015. у 13.10 Каб. 31
10. Основи путева и улица   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
11. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
12. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
13. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан    
14. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
15. Шпедиција   Јанковић Бојан    
16. Економика и организација саобраћаја   Марковић Наташа    
17.

Практична настава

 1.  разред возачи

  Здравковић Мића    
18.

Практична настава

3.  разред возачи

  Поповић Предраг    
19.

Практична настава

1. и 2.  разред техничари д.с.

  Поповић Предраг    
20.

Практична настава

3.  разред техничари д.с.

  Николић Владимир 26.11.2015. у 13.10 Каб. 31
21

Практична настава

 4. разред

  Савић Милутин 24.11.2015. у 14.00 Каб. 15
22 Специјалистички испити   Савић Милутин 24.11.2015. у 14.00 Каб. 15
23 Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15
24 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша   .
25 Завршни, матурски испит   Савић Милутин 24.11.2015. у 14.00 Каб. 15
  Терет у саобр. и мех. Птер   Јанковић Бојан 26.11.2015. у 14.00 Каб. 15

ТЕКСТИЛСТВО

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика Кабинет
1. Дизајн текстила   Спасић Радмила Радним даном пре подне библиотека
2. Основи аутоматике   Митић Словенка 24.11.2015 у 14.00  

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1 -Технолошки поступци   Станковић Марија 26.11.2015. у 13.15 каб 3
2 Технологија материјала, Моторна возила – возачи   Станковић Марија    
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина    
4 Техничко цртање – профил возач мот. возила   Живковић Радмила      
5 Завршни испит – машинбравар   Голубовић Бора 24.11.2015.  у 11.00 Машинска радионица
6 Термодинамика и термотехника   Манчић Станка 25.11.2015. у 14.00 каб 4
7 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка    
8

Основи Машинства- возачи,

Механика са основима мамашинства

  Манчић Станка 25.11.2015. у 14.00 каб 4
9 Технологија обраде   Манчић Станка    
10

Механика 2.р

Техничка механика

  Живковић Радмила   26.11.2015. у 9.50 каб 6
11 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка    
12 Пројектовање технолошких система   Алексић Војислав    
13 Машински материјали – за 3. степен   Станковић Марија    
14 Технологија за компјутерски управљане машине   Вељковић Весна, Радмила Ж.    
15 Технологија oбраз. проф. Машинбравар   Пешић Радомир    
16 Технологија oбраз. проф. инсталатер   Пешић Радомир    
17

Мотори и Моторна возила – ТДС

  Пешић Радомир    
18 Програмирање за компј. управљане машине  

Калаџиски Саша – теорија

По договору  
Алексић, Божић, Пејчић – вежбе По договору

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 И МАШИНСТВО (техничар мехатронике)

по посебном распореду који је објављен