Raspored vanrednih ispita – decembar 2015.

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у децембарском року 2015/2016.

 

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 14.12.2015. у 14.00/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Божић Бранислава
2.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

1. Ђорђевић Ивана 16.12.2015. у 13.15 / каб. 20
2. Влајков Мила
3. Јовановић Сања
3. Историја 1. Малићевић Шућро 21.12.2015.у 14.00 / каб. 16
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана 14.12.2015. у 11.40/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 14.12.2015. у 11.40/ каб.21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана 18.12.2015. у 10.30/ каб.19
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10. Математика 3. разред Крстић Добрила 22.12.2015. у 11.30/ каб. 31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
12. Математика 4. разред Крстић Добрила 22.12.2015. у 11.30/ каб. 31
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
13. Економика и орг. предузећа / саобраћаја 1.Марковић Наташа 15.12.2015. у 14.00 / каб. 15
2. Николић Владимир
3. Јанковић Бојан
14. Физика 1. Митић Словенка 24.12.2015. у 13.15 / каб. 28
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
15 Хемија 1.Ћирић Драгана 15.12.2015. у 13.15 / каб. 12
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
16

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана 15.12.2015. у 13.15 / каб. 12
2. Костић Јадранка
3. Малићевић Шућро
17. Физичко васпитање Ставел Милан

16.12.2015. у 12.20

/ фискултурна сала

Миланов Милан
Андоновић Александар
18 Православни катихизис Панчић Мирослав 25.12.2015. у 11.20/ каб. 14
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
19 Ликовна култура Ђорђевић Богдан 18.12.2015. у 12.20/ каб. 31
Панчић Мирослав
Николић Славољуб
20 Музичко васпитање Николић Дејан 21.12.2015. у 10.40 / библиотека
Николић Славољуб
Спасић Радмила
21 Географија 1. Малићевић Шућро 25.12.2015. у 14.00 / каб. 15
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко

             

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Костић Наташа 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Пешић Р. – Станковић М.
2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
2.

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3.разред)

+ изборни на матурском  испиту

КС 1 Николић Владимир 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред)

КС 6

Пешић Радомир,

Станковић Марија

15.12.2015. у 1315 Маш. радионица
4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Костић Наташа    
7. Регулисање саобраћаја КС1 Савић Милутин 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
8. Безбедност саобраћаја КС 1 Савић Милутин 25.12.2015. у 9.50 Каб. 15
9. Организација превоза КС 1 Николић Владимир 23.12.2015.. у 9.50 Каб. 39
10. Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
11. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан 25.12.2015. у 9.50 Каб. 15
13. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан    
14.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

Возачи + техничари

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Здравковић М.

23.12.2015.. у 9.50 Каб. 39
15.

Практична настава

 4.р. разред

КС1 Савић Милутин 25.12.2015. у 9.50 Каб. 15
16.

Специјалистички испити:

– Психологија и етика

– Познавање прописа

КС1 Костић Наташа Савић Милутин 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
17. Одбрана специјалистичког испита Б кат. КС 1 Савић Милутин 25.12.2015. у 9.50 Каб. 15
18. Електрични и електронски уређаји на возилу КЕ 4 Вацић Саша 18.12.2015. у 11.25 Каб. 12
19. Завршни, матурски испит КС1 Савић Милутин 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
20 Терет са интегралним транс. КС 1 Јанковић Бојан    
21 Терет у саобр. и механизација превоза КС 1 Јанковић Бојан 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
22 Транспортно право и шпед. КС 1 Јанковић Бојан    
23 Превоз путника и робе КС 1 Николић Владимир    
24 Саобраћајна инфраструктура КС 1 Јанковић Бојан 25.12.2015. у 9.50 Каб. 15
25 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 15.12.2015. у 14.00 Каб. 15
26 Економика и орг. саоб. КС 4 Марковић Наташа 24.12.2015. у 14.00 Каб. 15

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА(техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Вељковић Весна

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Механика 2 ,

Техничка механика

КM 2 Живковић Радмила 25.12.2015.. у 13.15 Каб 31
2 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка 25.12.2015.. у 13.15 Каб 31
3 Технолошки поступци КМ1 Станковић Марија 15.12.2015. у 13.15 Машинска радионица
4

Технологија материјала

1. разред возачи

КM 1 Станковић Марија 15.12.2015. у 13.15 Машинска радионица
5

Технологија материјала

2. разред технн. друмског с.

КM 2 Живковић Радмила 25.12.2015.. у 13.15 Каб 31
6 Мотори и моторна возила ТДС 4.разред КМ1 Пешић Радомир 15.12.2015. у 13.15 Машинска радионица
7 Хидрауличке и пнеуматске компоненте КМ1 Пешић Радомир 15.12.2015. у 13.15 Машинска радионица
8

Практична настава

-инсталатер, машинбравар

КM 4 Голубовић Бора

15.12.2015.

ирада рада у 11.00

одбрана у 13.15

Машинска радионица
9 Основи машинства – возачи КM 2 Манчић Станка 25.12.2015.. у 13.15 Каб 31
10 Програмирање за комп. управ. машине КМ 5 Калаџиски Саша 25.12.2015. у 13.15 Каб 9
11 Моделирање маш. ел. и констр. КМ 5 Вељковић Весна 25.12.2015. у 13.15 Каб 9
12 Конструисање КМ 5 Вељковић Весна 25.12.2015. у 13.15 Каб 9
мехатроника Хидрауличке и пнеуматске компоненте КМ1 Пешић Радомир 15.12.2015. у 13.15 Машинска радионица
Ел. погон и опрема у мехатр. КЕ2 Игњатовић Мирјан 28.12.2015. у 13.15 Каб 45
Тех. механика са механ. КM 2 Живковић Радмила 18.12.2015. у 13.15 Каб 28
Електромашинска припрема КЕ 1 Божић Милан 23.12.2015. у 14.00 Каб 44
Системи управљања у мехатроници КЕ 1 Антић Драган 23.12.2015. у 13.30 Каб 44
Матурски испит – мехатроника провера стручно-теоријскух знања   Антић Драган 24.12.2015. у 10.00  
Машински елементи КM 2 Јовановић Јасмина 25.12.2015.. у 13.15 Каб 31

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Миливојевић Аца 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић Мирјан 3. Митић Словена

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Рачунарство и информатика КЕ 1 Стојковић Небојша 23.12.2015. у 13.15 Каб 13
2 Основи аутоматике – текстиилство КЕ2 Митић Словенка 28.12.2015. у 13.15 Каб 45
3 Електрична мерења КЕ2 Митић Словенка 28.12.2015. у 13.15 Каб 45
4

Основе аутоматског управљања

Електротехнички материјали

КЕ2 Игњстовић Мирјан 28.12.2015. у 13.15 Каб 45
 

Електроника 1,2

Ел. аутоматитације

КЕ 1 Антић Драган 23.12.2015. у 1330 каб 44
  Рачунарске мреже и комуникације KE 3 Благојевић Бобам 23.12.2015. у 13.15 Каб 13