Припремно-консултативна настава – техничар мехатронике 3.разред

План извођења припремно-консултативне наставе за образовни профил

ТЕХНИЧАР МЕАТРОНИКЕ (IIIразред)

Наставним планом и програмом предвиђено је да ванредни ученици на доквалификацији похађају одређени број часова припремно-консултативне наставе. У приложеној табели се може видети део плана реализације нaставе за 3.разред.

Припремно-консултативна настава се плански организује за све ученике који су уписали ванредно школовање у овом профилу и накнадна наставаза наведене предмете неће бити органозована.

за додатне информације:vanredni@tsp.edu.rs 

Р. бр.

         Предмет

 

 

    Датум

Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања

 

(Дејан Алексовски, Радомир Пешић)

Системи управљања у мехатроници

(Драган Антић)

Електрични погон и опрема у мехатроници

(Мирјан Игњатовић)

1 Петак 13.11.2015     У 14.00 h, 2ч
2 Пон 16.11.2015     У 14.00 h, 2ч
3 Уто 17.11.2015.      
4 Сре 18.11.2015.      
5 Чет 19.11.2015.      
6 Пет 20.11.2015.     У 14.00 h, 2ч
7 Пон 23.11.2015.     У 14.00 h, 3ч
8 Уто 24.11.2015. У 12.30 h, каб. 43, уводни час    
9 Сре 25.11.2015.   У 14.00 h, 4ч  
10 Чет 26.11.2015.      
11 Пет 27.11.2015.     У 14.00 h, 3ч
12 Пон30.11.2015.     У 14.00 h, 2ч
13 Сре 2.12.2015.   У 14.00 h, 4ч  
  Пет 4.12.2015.     У 14.00 h, 2ч
УКУПНО ЧАСОВА 1 уводни час, (наставак у јануару) 8 14