damir

Maturski rad: Milic Damir, IV-4 „Izrada igrice pogađanja kombinacija“

Maturant: Milić Damir , IV-4, Elektrotehničar računara
Predmet: Programiranje
Tema: Igra pogađanja

 

Задатак рада јесте израда клијентске апликације намењене забави корисника. Ради се о програму погађања комбинације. Задатак програмера јесте да осмисли начин генерисања комбинације коју клијент погађа, начин уношења комбинације од стране клијента и визуелни приказ целе апликације.

 

Технологије и алати употрбљени за развој апликације
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, .NET Framework, C#, SQL-Structured Query Language, ADO.NET  (ActiveX   Data   Object), Microsoft Access 2007

 damir

Maturski rad  možete preuzeti ovde.