Nabavka dobara: gorivo i električna energija 2016

U toku je postupak javne nabavke goriva i električne energije.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ispod .