Termini polaganja vozačkog ispita – april 2016

Teorijski ispit:           Rok za prijavu

04.04.2016                          25.03.2016

18.04.2016                          08.4.2016

Praktični ispit:          Rok za prijavu

11.04.2016                           04.04.2016

25.04.2016                          15.04.2016