ts6-120

Oblasno takmičenje maturanata mašinskih škola

ts6-120U organizaciji Ministarstva prosvete i nauke i Zajednice mašinskih škola Republike Srbije u petak 27. aprila u Bujanovcu održano je Oblasno takmičenje maturanata mašinskih škola, a najuspešniji su bili učenici Tehničke škole iz Pirota: Milan Todorov je osvojio prvo, a Milan Kamenović treće mesto.

Oba učenika su maturanti prve generacije obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko upravljanje, a njihovi mentori su Saša Kaladžiski i Stanka Mančić.