Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke – usluge osiguranja.