Termini polaganja vozačkog ispita – januar 2017

Teorijski ispit:                    Praktični ispit:

13.01.2017                                    20.01.2017

27.01.2017

Rok za prijavu – sedam dana pre termina polaganja ispita.