ПИСА тестирање

Техничка школа учествује у ПИСА тестирању које ће се одржати 15. 3. 2022. у периоду од 8:00 до 12:00 часова. ПИСА програм је програм евалуације образовних пстигнућа који се спроводи од 2000. године у трогодишњим циклусима и на основу резултата се систематски прати који ниво функционалне писмености достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних нука и разумевања прочитаног. Основни циљ пројекта је да се испита у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота.

У ПИСА тестирању планирано је да учествују 41 ученик првог и другог разреда одабрани методом случајног избора. За учешће ученика у истраживању прибављена је писана сагласност родитеља.