Техничка школа Пирот добила статус Регионалног центра за образовање одраслих

Преданим радом и ангажовањем, ова школа је постала Регионални центар за образовање одраслих, који ће похадјати људи из градова широм наше земље, а бенефите ће имати и град и наша привреда.

Божић је рекао да су на почетку обишли све фабрике и компаније и на основу закључака и потреба, донели одлуке шта се све може организовати кроз формално редовно образовање, као и које обуке се могу реалиовати кроз образовање одраслих. Планирано је девет обука, које би незапосленим лицима омогућиле брже проналажење посла. Такодје, рекао је Божић, послодавац ће моћи и своје тренутне раднике да шаље на додатне обуке кроз поменути програм.

За опрамање у оквиру овог пројекта, Техничка школа ће добити 300.000 евра, а биће рализоване следеће обуке:

– Обуке за шивење и кројење, заваривање металских конструкција, конвеционални струг и глодалицу, електротехничар у мехатроници, машинство у мехатроници и електричар.

Након три месеца обуке, полазник ће добити полукомпетенције, са шест месеци потпуне компетенције које су у рангу трећег степена формалног образовања.