Prakticna nastava I – plan

Nastavne teme / Fond časova po temama
Sadržaji po temama

A) METALSKI RADOVI (28)

1. Mere HTZ (2)

– zaštitna sredstva, upotreba i rukovanje
Zaštitna sredstva, upotreba i rukovanje zaštitnim sredstvima

2. Osnovni alat (4)

– upoznavanje osnovnog alata: čekić, igla, šestar, obeleživač, sekač, turpije, ctege, klešta, odvijači, testere i burgije.
upoznavanje osnovnog alata: čekić, igla, šestar, obeleživač, sekač, turpije, ctege, klešta, odvijači, testere i burgije

3. Upoznavanje materijala (2)

– gvožđe, čelik, obojeni metali, profili žica, cevi, trake, ploče i limovi.
Upoznavanje materijala:

gvožđe, čelik, obojeni metali, profili žica, cevi, trake, ploče i limovi.

4. Alati za merenje (4)

– metar, pomično merilo i mikrometar.
Alati za merenje:

metar, pomično merilo i mikrometar.

5. Sečenje metala testerom (2)
Sečenje metala testerom

6. Ručno struganje (4)

– turpijanje metala, vrsta struganja (grubo, srednje, fino struganje i glačanje).
Ručno struganje:

turpijanje metala, vrsta struganja (grubo, srednje, fino struganje i glačanje).

7. Bušenje metala električnom i ručnom bušilicom (2)
Bušenje metala električnom i ručnom bušilicom

8. Rezanje navoja: urezivanje i narezivanje (2)
Rezanje navoja: urezivanje i narezivanje

9. Savijanje metala (2)
Savijanje metala

10. Upoznavanje osnovnih mašinskih elemenata: navoji, navrtke, podloške (2)
Upoznavanje osnovnih mašinskih elemenata: navoji, navrtke, podloške

11. Korišćenje tehničke dokumentacije pri ručnoj obradi metala (2)
Korišćenje tehničke dokumentacije, izrada masinskog dela

B) ELEKTRIČARSKI RADOVI (44)

1. Osnovna pravila elektro zaštite (4)

– upotreba zaštitnih sredstava, pružanje prve pomoći.
Uvod, upotreba zaštitnih sredstava, pružanje prve pomoći

2. Upoznavanje alata (2)

– osnovni elektro instalaterski i elektronički alat, rad sa njim
osnovni elektro instalaterski i elektronički alat, rad sa njim

3. Simboli i oznake u elektrotehnici (2)
Upoznavanje sa simbolima i oznakama u elektrotehnici

4. Vrste provodnika: karakteristike, oznake i primena (4)
Vrste provodnika: karakteristike, oznake i primena

5. Upoznavanje elektroinstalacionih materijala (osigurači, prekidači, utičnice, utikači, provodnici itd.) (2)
Upoznavanje elektroinstalacionih materijala (osigurači, prekidači, utičnice, utikači, provodnici itd.)

6. Elektromehanički elementi (relei, automatski osigurači, itd.) (2)
Elektromehanički elementi (relei, automatski osigurači, itd.)

7. Otpornici: vrste, obeležavanje, primena (4)
Otpornici: vrste, obeležavanje, primena

8. Kalemovi i transformatori: kratak preračun i izrada malih suvih transformatora (10)
Kalemovi i transformatori: kratak preračun i izrada malih suvih transformatora

9. Kondenzatori; vrste, obeležavanje i primena (4)
Kondenzatori; vrste, obeležavanje i primena

10. Upoznavanje i upotreba univerzalnih transformatora (10)
Upoznavanje i upotreba univerzalnih transformatora, vrste