Racunarstvo i informatika – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (4)

Предмет изучавања. Информатика и друштво. Историјат.

 

РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ (16)

 

2.1. Структура рачунарског система

2.2. Хардвер

Процесори (микропроцесори). Магистрале. Меморије. Периферијски уређаји и интерфејс. Повезивање хардверских компоненти (конфигурисање система).

Структура PC-а. Кућиште (матична плоча, разне врсте картица, хард-диск, дискетна јединица, CD-јединица), монитор, тастатура, миш. Периферијски уређаји (штампач, модем, скенер, …)

2.3. Софтвер

Основни појмови и карактеристике.

Оперативни системи. Функције оперативних система. Развој оперативних система. Карактеристике савремених оперативних система.

Развојни софтвер. Преводиоци и интерпретатори. Развојна окружења.

Апликативни програми (текст-процесори, радне табеле, графички пакети, системи за управљање базама података, игре, …).

Услужни програми. Лиценце. Заштита. Вируси.

ГРАФИЧКЕ ОПЕРАТИВНЕ СРЕДИНЕ (18)

 

Основни појмови и карактеристике. Прозор (делови прозора и њихова улога), миш, сличица (икона), падајући (скачући) мени.

Покретање апликација у графичком радном окружењу. Коришћење миша. Рад са прозорима.

Унос и едитовање текста (кретање кроз текст, брисање, замена, чување текста; рад са блоковима; претраживање и замена).

Стартовање неких основних апликација (игре, Calculator, Paint …). Истовремено извршавање више апликација и прелазак из једне у другу. Прелазак у DOS и извршавање DOS-апликација.

Рад са дисковима и датотекама.

ОБРАДА ТЕКСТА (24)

 

Основни појмови (пасус, маргина, заглавље подножје, …). Структура текста.

Принципи дактилографије, подешавање радног окружења, припрема за писање.

Уношење текста. Чување текста. Затварање датотеке. Завршетак рада.

Учитавање документа и измене у документу.

Рад са блоковима (копирање, исецање, лепљење). Рад са више докумената.

Обликовање документа (измена фонта, поравнање, назубљивање, …)

Набрајање у тексту. Фусноте.

Обележавање страница. Креирање заглавља и подножја. Рад са табелама.

Уметање слика у текст.

Штампање документа.

 

РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (8)

 

Начини комуникације између рачунара. Рачунарске мреже.

Интернет и Интранет. Рад са читачима Интернета. Електронска пошта.

 

МУЛТИМЕДИЈСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ (4)

Коришћење мултимедијских апликација.

Коришћење CD-а са књигама, енциклопедијама, атласима,….