Praktični ispit – 14.10.2015. god.

Poligon.

Kandidati:                     Vreme polaganja:

Stefan Vuković                    8h

Miloš Dimitrov                     9h

Na ispit poneti karton obuke i ličnu kartu.