Termini polaganja vozačkog ispita u oktobru 2015

Praktični ispit:    22.10.2015

Rok za prijavu:  14.10.2015 do 10h.