Raspored ispita vanrednih učenika – oktobar 2015.

 

Распоред испита за ванредне ученике

 

 

у октобарском року  2015/2016.

 

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 19.10.2015. у 14.00/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Божић Бранислава
2.

Енглески језик 

Француски језик 

1. Ђорђевић Ивана 28.10.2015. у 13.15 / каб. 20
2. Влајков Мила
3. Јовановић Сања
3. Историја 1. Малићевић Шућро 26.10.2015. у 14.00 / каб. 16
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана 19.10.2015. у 12.30/ каб. 21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 19.10.2015. у 12.30/ каб. 21
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана  
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10. Математика 3. разред Крстић Добрила 27.10.2015. у 11.30/ каб. 12
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
12. Математика 4. разред Крстић Добрила 27.10.2015. у 11.30/ каб. 12
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
13. Економика и орг. предузећа / саобраћаја 1.Марковић Наташа  
2. Николић Владимир
3. Јанковић Бојан
14. Физика 1. Митић Словенка 29.10.2015. у 13.15 / каб. 28
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
15 Хемија 1.Ћирић Драгана 20.10.2015. у 13.15 / каб. 12
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
16

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана 20.10.2015. у 13.15 / каб. 12
2. Костић Јадранка
3. Малићевић Шућро
17.

Грађанско в. 1. разред

Географија

Алексић Радица 21.10.2015. у 14.00/ каб21
Костић Јадранка
Спасић Радмила
18 Православни катихизис Панчић Мирослав 23.10.2015. у 10.40/ каб.31
Николић Славко
Ђорђевић Богдан
19 Ликовна култура Ђорђевић Богдан 17.10.2015. у 10.40/ каб.31
Панчић Мирослав
Николић Славко
20 Музичко васпитање Николић Дејан 26.10.2015. у 10.40 / библиотека
Николић Славko
Спасић Радмила
21 Грађанско в. 2. 3. и 4. разред Ђурић Јовица 23.10.2015. у 14.00 / каб. 2
Спасић Радмила
Васиљковић Родољуб

             

САОБРАЋАЈ

 

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Костић Наташа 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Пешић Р. – Станковић М.
2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића 3. Николић Владимир

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
2.

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3.разред)

+ матурски

КС 1 Николић Владимир 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред)

КС 6

Пешић Радомир,

Станковић Марија

20.10.2015. у 1315 Маш. радионица
4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Костић Наташа    
7.

Регулисање саобраћаја

+ матурски

КС1 Савић Милутин 30.10.2015. у 9.50 Каб. 15
8.

Безбедност саобраћаја

+ матурски

КС 1 Савић Милутин 30.10.2015. у 9.50 Каб. 15
9. Организација превоза КС 4 Николић Владимир 27.10.2015. у 11.20 Каб. 31
10. Основи путева и улица КС 4 Јанковић Бојан 27.10.2015. у 10.40 Каб. 31
11. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
13. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан    
14.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Здравковић М.

28.10.2015. у 10.30 Каб. 39
15.

Практична настава

 4.р. разред

КС1 Савић Милутин 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
16. Специјалистички испити КС1 Савић Милутин 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
17. Електрични и електронски уређаји на возилу КЕ 4 Вацић Саша    
18. Завршни, матурски испит КС1 Савић Милутин 20.10.2015. у 14.00 Каб. 15
19. Терет са интегралним транс. КС 1 Јанковић Бојан    
20 Терет у саобр. и механизација превоза КС 1 Јанковић Бојан    
21 Транспортно право и шпед. КС 4 Јанковић Бојан 27.10.2015. у 10.40 Каб. 31
22 Превоз путника и робе   Николић Владимир 30.10.2015. у 9.50 Каб. 15
23 Гараже сервиси и паркир. КС 1 Јанковић Бојан 30.10.2015. у 9.50 Каб. 15
24 Економика и орг. саоб. КС 4 Марковић Наташа 27.10.2015. у 10.40 Каб. 31

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан 2. Миливојевић Аца 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав 3. Игњатовић Мирјан 3. Митић Словена

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Испит за проверу стручно-теоријских знања – ел. тех, за електронику на возилима (матурски)   Минковић, Митић, Сотиров 22.10.2015. у 10.00  
2 Рачунарство и информатика КЕ 1 Стојковић Небојша 28.10.2015 у 13.15 Каб 13
3 Системи аутоматског управљања КЕ2 Игњстовић Мирјан 22.10.2015 у 14.00 Каб 11
4 Основе електротехнике КЕ2 Славковић Бобан 22.10.2015 у 14.00 Каб 11
5 Мерења у аутоматици КЕ4 Вацић Саша 23.10.2015 у 11.30 Каб 12
6 Програмирање КЕ4 Вацић Саша 23.10.2015 у 11.30 Каб 12
7 Микропроцесори са ел. програмирања КЕ 1 Божић Милан 28.10.2015 у 14.00 Каб 13
8 Електромашинска припрема КЕ 1 Божић Милан 28.10.2015 у 14.00 Каб 13
9          
10          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Вељковић Весна

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Испит за проверу стручно-теоријских знања –

( техничар мехатронике матурски)

  Антић Драган 22.10.2015. у 10.00  
2

Електроника

(техничар мехатронике)

КЕ2 Митић Словенка 19.10.2015. у 13.15 Каб. 45
3 Технологија образовног профила – машинбравар КМ1 Пешић Радомир 20.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
4 Технологија образовног профила – инсталатер КМ1 Пешић Радомир 20.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
5 Пројектовање технолошких система  (ТКУ) КM 5 Алексић Војислав

21.10.2015

Израда рада у 8.00

Одбрана у 13.15

 

Каб 32
6 Механика 1 КM 2 Манчић Станка 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2 или каб31
7 Механика 2 КM 2 Живковић Радмила 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2 или каб31
8 Термодинамика и термотехника КM 2 Манчић Станка 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2 или каб31
9 Технологија обраде КM 2 Манчић Станка 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2
10 Техничко цртање(саобраћај) КM 2 Живковић Радмила 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2
11 Механика са осн. машинства – текстилство КM 2 Манчић Станка 23.10.2015. у 13.15 Каб. 2
12 Организација рада КМ1 Станковић Марија 27.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
13 Технолошки поступци КМ1 Станковић Марија 27.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
14 Технологија материјала КM 1 Станковић Марија 27.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
15 Мотори и моторна возила ТДС 4.разред КМ1 Пешић Радомир 27.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
16 Хидрауличке и пнеуматске компоненте КМ1 Пешић Радомир 27.10.2015 у 13.15 Машинска радионица
17

Практична настава

-инсталатер, машинбравар

КM 4 Голубовић Бора

20.10.2015

ирада рада у 11.00

одбрана у 13.15

Машинска радионица
18 Електромашинска припрема -(техничар мехатронике) КЕ 1 Божић Милан 28.10.2015 у 14.00 Каб 13
19 Хидраулика и пнеуматика КM 2 Манчић Станка 30.10.2015 у 14.00 Каб 2
20 Основи машинства – возачи КM 2 Манчић Станка    
21 Машински елементи КM 2 Јовановић Јасмина 30.10.2015 у 14.00 Каб 2
22 Аутоматизација производње и флекс  производни сист. КM 2 Манчић Станка 30.10.2015 у 14.00 Каб 2