Raspored konsultacija JANUAR – FEBRUAR 2017

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЈАНУАР – ФЕБРУАР   2017.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

                                                                                                                                        за додатне информације>  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.„>vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1. Српски језик и књижевн. Ђорђевић Марија По договору
2. Енглески језик Влајков Мила
Стојановић Бојана 17.1.2017 у 14.00 / каб 19
3. Историја Малићевић Шућро 16.1.2017 у 13.10 / библиотека
4. Социологија Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана Васиљковић Родољуб
9. Филозофија Спасић Јелана

16.1.2017 у 9.30    или

20.1.2017 у 11.20

10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан
12. Математика 1. раз. Јовановић Драгана 17.1.2017 . у 14.00 / каб 5
13. Математика 3. раз. Јовановић Драгана 17.1.2017 . у 14.00 / каб 5
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав
15. Физика Мадић Србислав 18.1.2017 у 11.25 / библиотека
16. Хемија Ћирић Драгана
17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана 17.1.2017 . у 13.15 / каб. 14
18. Економика и орган. пред. Марковић Наташа 19.1.2017 . у 11.25 / библиотека
19. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица
20. Грађанско в. 2. 3. 4. разред Ђурић Јовица
21. Физичко васпитање Ставел Милан
22. Увод у анализу Свиларов Братислав

            

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Група предмета – проверастручно-теоријских знања – МЕХАТРОНИКА

  Антић Драган По договору
2 Електричне машине   Митић, Славковић
3 Ел. постројења   Митић, Славковић
4 Рачунарска графика и мултимедија   Благојевић Бобан
5 Завршни испит – електромонтер   Јовановић Драган По договору Каб 46

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет
1. Саобраћајни системи Јанковић Бојан 18.1.2017 . у 13.20 Каб. 15
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

Јанковић Бојан 18.1.2017 . у 13.20 Каб. 15
4. Основи саобраћајне психологије Костић Наташа
5 Регулисање саобраћаја Николић Владимир
6 Безбедност саобраћаја Јанковић Бојан 18.1.2017 . у 13.20 Каб. 15
7. Организација превоза Николић Владимир 17.1.2017 . у 14.00 Каб. 15
8. Превоз путника и робе 3р Николић Владимир
9. Основи путева и улица Јанковић Бојан
10. Интегрални транспорт Јанковић Бојан 18.1.2017 . у 13.20 Каб. 15
11. Саобраћајна инфраструктура Јанковић Бојан
12. Транспортно право и шпедиција Јанковић Бојан
13. Гараже, сервиси и паркиралишта Јанковић Бојан
14. Шпедиција Јанковић Бојан
15. Економика и организација саобраћаја Марковић Наташа 19.1.2017 . у 11.25 каб 7
16.

Практична настава

3. разред возачи

Сотиров Драган
17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

Поповић Предраг Уторком у 11.30 Каб 39
18.

Практична настава

3. разред техничари

Јанковић Бојан
19.

Практична настава

4. разред техн.

Николић Владимир
20. Специјалистички испити Николић Владимир
21 Пословање саобраћајних предузећа Марковић Наташа
22 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша
23 Терет у саобр. и мех. прет. Јанковић Бојан 18.1.2017 . у 13.20 Каб. 15
24 Завршни, матурски испит Николић Владимир 17.1.2017 . у 14.00 Каб. 15

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1

Организација рада,

-Технолошки поступци

– Отпорност материјала

  Станковић Марија 19.1.2017 . у 10.35 библиотека
2 Технологија материјала, Моторна возила – возачи   Станковић Марија
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина
4 Техничко цртање   Јовановић Јасмина
5

Завршни испит – инсталатер

– Практична настава

  Голубовић Бора По договору Машинска радионица
6 Термодинамика и термотехника   Манчић Станка
7 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка
8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

  Манчић Станка
9

– Технологија обраде

– Механика 1

– Отпорност материјала

  Манчић Станка
10

Механика 2.р

Техничка механика

  Живковић Радмила   17.1.2017 . у 10.40 каб 5
11 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка
12 Пројектовање технолошких система   Божић Дарко
13 Машински материјали – за 3. степен   Станковић Марија
14 Технологија за компјутерски управљане машине   Вељковић Весна, Радмила Ж.
15 Технологија oбраз. проф. Инсталетер   Пешић Радомир
16 Програмирање за комп. управљане машине   Калаџиски Саша
17 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна 16.1.2017 . пре подне

каб 9

или 12

18 Рачунари у машинству   Вељковић Весна
19

Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

  Вељковић Весна
20

Аутоматиз. И роботика

  Манчић Станка 16.1.2017 . у 12.20 Каб 2