Termini polaganja vozačkog ispita u februaru

                             Datum polaganja:                      Rok za prijavu:

Teorijski ispit:     10.02.2017                                   02.02.2017

Praktični ispit:      24.02.2017                                 16.02.2017