Raspored konsultacija maj – jun 2014

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

          У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. У колико дође до померања неког термина промене ће бити благовремено објављене на огласној табли и на сајту школе

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ  МАЈ – ЈУН 2014.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

1. Јовановић Снежана

28.5.2014. у 14.00/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

2.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Јовановић Снежана

28.5.2014. у 14.00/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

3.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

1. Петровић Оливера

26.5.2014. у 11.20/ каб 19

2. Стојановић Бојана

 

3. Влајлков Мила

 

4.

Историја

1. Малићевић Шућро

 

2. Костић Јадранка

 

3. Маринковић Ивана

 

8.

Социологија

Грађанско в. 3. разред

1. Спасић Јелана

26.5.2014. у 11.25/ каб. 21

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

9.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

26.5.2014. у 11.25/ каб. 21

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

10.

Филозофија

1. Спасић Јелана

По договору

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

12.

Математика  

3. и 4. разред,

Маноилов Славко 3. разред

27.5.2014. у 12.25

Свиларов Братислав 4. раз.

27.5.2014. у 13.10 – нови термин

   

13.

Математика 1. разред

   
   
   

14.

Економика и огрг.саобраћаја

Марковић Наташа

28.5.2014. у 8.45 / kaб31

   
   

15

Физика

Основе електротехнике И електронике

1. Миливојевић Владимир

По договору

2. Мадић Срба

 

3. Славковић Бобан

 

16

Хемија

1.Ћирић Драгана

28.5.2014. у 11.30/ библиотека

2. Костић Јадранка

 

3. Маринковић Ивана

 

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана

28.5.2014. у 11.30/ библиотека

2. Костић Јадранка

 

3. Малићевић Шућро

 

18.

Грађанско в. 1. разред

Алексић Радица

 
   
   

19.

Грађанско в. 4. разред

Ђурић Јовица

 
   
   

 

  

 

САОБРАЋАЈ

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

2.

Мотори и моторна возила

 

Николић Владимир

27.5.2014. у 12.25

Каб. 12

4.

Основи саобраћајне психологије

 

Јоцић Јелена

   

7.

Регулисање саобраћаја

 

Савић Милутин

27.5.2014. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

 

Савић Милутин

27.5.2014. у 14.00

Каб. 15

9.

Организација превоза

 

Николић Владимир

27.5.2014. у 12.25

Каб. 12

10.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

11.

Интегрални транспорт

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

13.

Саобраћајна инфраструктура

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

14.

Транспортно право и шпедиција

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

15.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

16.

Шпедиција

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

17.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

28.5.2014. у 8.45

Каб 31

18.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

 

Митић Миливоје,

Поповић Предраг

27.5.2014. у 11.15

Каб. 38

19.

Практична настава

 4. разред

 

Савић Милутин

27.5.2014. у 14.00

Каб. 15

20.

Специјалистички испити

 

Савић Милутин

27.5.2014. у 14.00

Каб. 15

21

Пословање саобраћајних предузећа

 

Марковић Наташа

28.5.2014. у 9.35

Каб 13

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

   

23

Завршни, матурски испит

 

Савић Милутин

27.5.2014. у 14.00

Каб. 15

24

Терет у саобраћају.. 3.р

 

Маринковић Драгана

27.5.2014. у 10.30

Каб. 12

25

Терет у саобраћају.. 2.р

 

Николић Владимир

27.5.2014. у 12.25

Каб. 12

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

-Основе електротехнике,

-Електричне машине,

Ел. машине са регулацијом ел. погона

 

Славковић Бобан

26.5.2014. у 14.00

Каб 10

2.

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

26.5.2014. у 14.00

Каб 11

3.

Електротехнички материјали

 

Митић Словена

   

4.

Електрични и електронски уређаји (II3) на возилу (II4)

 

Вацић Саша

 

Каб.

5.

Електроника  ( I и II )

Елементи аутоматизације

 

Антић Драган

 

Каб

6.

Дигитална електроника

 

Стојковић Небојша

 

Каб 10

7.

Рачунари, Рачунарство и информатика

 

Ташков Милисав

27.5.2014. у 14.00

Каб 13

8.

Рачунарске мреже и ком.

Програмирање 3. разред

 

Благојевић Бобан

   

9

Програмирање 4. разред

 

Васић Миодраг

   

10.

Основе аутоматског управљања

 

Стојковић Небојша

 

Каб 10

11.

Електрична постројења, мреже,

Електричне инсталације

(Електромонтери)

 

Митић Словена

 

Каб 10

12

Електротехнички материјали

 

Митић Словена

   

13.

Практ. Настава за III степен

 

Јовановић Драган

 

Каб 46

14.

Практ. Настава за техн. 2.р

 

Миливојевић Аца

 

Каб 42

15.

Системи аутом. управљања

Рачунари у системима упр.

 

Игњатовић Мирјан

26.5.2014 у 14.00

Каб 8

16.

Рачунари ипрограмирање

– аутоматичари

 

Вацић Саша

   

17

Микропроцесори у сист. уп.

 

Божић Милан

27.5.2014. у 9.35

Каб 27

18.

Мерења у аутоматици

 

Вацић Саша

28.5.2014 у 10.35

 

19

Електрична мерења и мерења у електроници – матурски

 

Небојша, Словена

 

Каб 10

 

 

 

МАШИНСТВО

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Механика 1

 

Манчић Станка

   

2

– Аутоматизација и роботика

– Аутоматиз. произв. и флек

 

Манчић Станка

27.5.2014. у 14.00

Каб

3

-Машински елементи

-Организација рада

– Отпорност материјала

– Технологија материјала

 

Цветковић Вита

26.5.2014 у 12,00

Каб 12

4

Технолошки поступци, Контрола квалитета

 

Цветковић Вита

 

Каб

5

-Моделирање маш. ел.

-Пројектовање технол. система

-Конструисање

 

Вељковић Весна

29.5.2014. у 13.00

Каб. 2

6

Техничко цртање – саобраћ

 

Пешић Радомир

   

7

Техничко цртање- маш.

Хидраулика И пнеуматика

 

Јовановић Јасмина

По договору

 

8

Практична настава – аутомеханичар

 

Здравковић Мића

По договору

 

9

Програмирање за комп. управљане машине

 

Божић Дарко

27.5.2014. у 13.15

 

10

Механика 2. разред

Технологија за комп. управљане машине

 

Радмила Живковић

26.5.2014 у 11,30

Каб 12

 

Технологија образ. профила – аутомеханичар

 

Пешић Радомир