Raspored konsultacija MAJ – JUN 2017

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

МАJ – ЈУН   2017.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

ВАЖНО:

–  Ванредни ученици који планирају да полажу испите у августовском испитном року морају благовремено да обезбеде литературу и обаве потребне консултације најкасније до 16. јуна 2017. године. Годишњим планом нису предвиђене консултације за августовски испитни рок. Пријава испита за августовски рок је искључиво 17. августа и накнадне пријаве неће бити прихваћене због планираних активности поводом завршетка школске године.

 

                                                                                                                                        за додатне информације>  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.„>vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик и књижевн.

Ђорђевић Марија

23.5.2017. у 10.40 / каб 17

2.

Енглески језик

Влајков Мила

Стојановић Бојана

25.5.201.7 у 10.40 / каб 27

3.

Историја

Малићевић Шућро

4.

Социологија

Васиљковић Родољуб

22.5.2017. у 11.35 / каб 21

8.

Устав и права грађана

Васиљковић Родољуб

9.

Филозофија

Спасић Јелана

По договору

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

12.

Математика 1. раз.

Јовановић Драгана

25.5.2017. у 14.00 / каб 5

13.

Математика 3. раз.

Јовановић Драгана

25.5.2017. у 14.00 / каб 5

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

25.5.2017. у 8.50 / каб 27

15.

Физика

Мадић Србислав

16.

Хемија

Ћирић Драгана

25.5.2017. у 10.40 / каб 27

17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

18.

Економика и орган. пред.

Марковић Наташа

25.5.2017. у 8.45 / каб 27

19.

Грађанско в. 1. разред

Алексић Радица

20.

Грађанско в. 4. разред

Васиљковић Родољуб

22.5.2017. у 11.35 / каб 21

21.

Физичко васпитање

Ставел Милан

По договору

22.

Рачунарство и информатика

Валчић Владимир

            

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

Јанковић Бојан

22.5.2017. у 11.35

Каб. 15

2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

Јанковић Бојан

22.5.2017. у 11.35

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

Костић Наташа

5

Регулисање саобраћаја

Маринковић Драгана

23.5.2017. у 14.00

Каб. 15

6

Безбедност саобраћаја

Јанковић Бојан

7.

Организација превоза

Николић Владимир

22.5.2017. у 13.10

Каб. 15

8.

Превоз путника и робе 3р

Николић Владимир

9.

Основи путева и улица

Маринковић Драгана

23.5.2017. у 14.00

Каб. 15

10.

Интегрални транспорт

Маринковић Драгана

23.5.2017. у 14.00

Каб. 15

11.

Саобраћајна инфраструктура

Јанковић Бојан

12.

Транспортно право и шпедиција

Јанковић Бојан

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

Маринковић Драгана

23.5.2017. у 14.00

Каб. 15

14.

Шпедиција

Јанковић Бојан

15.

Економика и организација саобраћаја

Марковић Наташа

25.5.2017. у 8.45 / каб 27

16.

Практична настава

3. разред возачи

Сотиров Драган

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

Поповић Предраг

18.

Практична настава

3. разред техничари

Јанковић Бојан

22.5.2017. у 11.35

Каб. 15

19.

Практична настава

4. разред техн.

Николић Владимир

22.5.2017. у 13.10

Каб. 15

20.

Специјалистички испити

Николић Владимир

21

Пословање саобраћајних предузећа

Марковић Наташа

22

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

22.5.2017. у 9.35

Каб. 27

23

Терет у саобр. и мех. прет.

Маринковић Драгана

23.5.2017. у 14.00

Каб. 15

24

Завршни, матурски испит

Николић Владимир

22.5.2017. у 13.10

Каб. 15

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Организација рада,

– Технолошки поступци

 

Станковић Марија

2

Технологија материјала, Моторна возила – возачи

 

Станковић Марија

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

24.5.2017. у 13.15

Каб. 2

4

Техничко цртање

 

Живковић Радмила

5

– Практична настава

 

Голубовић Бора

Понедељком пре подне

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

23.5.2017. у 14.00

26.5.2017. у 8.50

Каб. 4

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

23.5.2017. у 14.00

26.5.2017. у 8.50

Каб. 4

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

9

– Технологија обраде

– Механика 1

– Отпорност материјала

 

Манчић Станка

23.5.2017. у 14.00

26.5.2017. у 8.50

Каб. 4

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

22.5.2017. у 10.40

Каб. 27

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

23.5.2017. у 14.00

26.5.2017. у 8.50

Каб. 4

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић , Пејчић, Алексић

По договору

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

22.5.2017. у 10.40

Каб. 27

15

Технологија oбраз. проф. Инсталетер

 

Пешић Радомир

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

26.5.2017. у 14.00

Договор о току консултација

каб 9

или 12

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

26.5.2017. у 14.00

Договор о току консултација

каб 9

или 12

19

Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

26.5.2017. у 14.00

договор

каб 9

или 12

20

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

26.5.2017. у 14.00

договор

каб 9

или 12