Knjizevna olimpijada 2017 512

Književna olimpijada učenika srednjih škola

U nedelju 14.05.2017. godine u Sremskim Karlovcima održana je Književna olimpijada učenika srednjih škola. Dve učenice drugog razreda Tehničke škole iz Pirota postigle su odlične rezultate.
Vacić Marijana osvojila je drugu nagradu, a Đorđević Katarina treću nagradu.
Na književnoj olimpijadi učestvovalo je 157 učenika drugog razreda iz gimnazija, filoloških gimnazija i stručnih škola.
Mentori učenicama su nastavnice Tošić Ninoslava i Petrović Branislava.

Knjizevna olimpijada 2017 512